Det kvalitative telefoninterview og andre interviewmetoder i sociolingvistikken

  • Randi Benedikte Brodersen
Emneord (Nøkkelord): kvalitativ metode, kvantitativ metode, forskningsintervju, informant, datainnsamling, hermeneutikk
Publisert
2000-12-31
Seksjon
Artikler om nummerets tema

De mest leste artiklene av samme forfatter(e)