Nr. 5 (2001): Ungdom og språk

Innlegg frå konferansen Ungdom og språk i regi av det nasjonale prosjektet Talemålsendring i Noreg (TEIN), 29. september – 1. oktober 2000 i Os ved Bergen

Publisert: 2019-04-14

Hele utgaven