What is Folk Linguistics?

  • Dennis Preston
Emneord (Nøkkelord): perseptuell dialektologi, folkelingvistikk, metode
Publisert
2019-04-09
Seksjon
Artikler om nummerets tema