What is Folk Linguistics?

  • Dennis Preston
Emneord (Nøkkelord): perseptuell dialektologi, folkelingvistikk, metode
Publisert
2002-12-31
Seksjon
Artikler om nummerets tema