Innlegg frå den siste ordinære årlege konferansen til prosjektet Talemålsendring i Noreg (TEIN), Språkleg identitet og haldning, på Hardingasete i Norheimsund/Tørvikbygd 19.–21. oktober 2001

Publisert: 2019-04-14

Hele utgaven