Å undersøke oppfatningar om endring og variasjon i eigen dialekt

  • Rune Røsstad
Emneord (Nøkkelord): dialektendring, dialektvariasjon, språkhaldningar, folkelingvistikk, perseptuell dialektologi
Publisert
2019-04-09
Seksjon
Artikler om nummerets tema