Åsdølmålet 90 år etter Didrik Arup Seip

Noen refleksjoner omkring det å sammenlikne to synkrone dialektstudier

  • Silje Johannessen
Emneord (Nøkkelord): dialektendring, metode
Publisert
2019-04-10
Seksjon
Artikler om nummerets tema