Konsmo – Ei bygd mellom kyst og innland

Rapport frå ei gransking av ungdomsspråket – refleksjonar kring språknormomgrepet

  • Reidar Ågedal
Emneord (Nøkkelord): ungdom, identitet, urban, rural, dialektendring
Publisert
2019-04-10
Seksjon
Artikler om nummerets tema