Konsmo – Ei bygd mellom kyst og innland

Rapport frå ei gransking av ungdomsspråket – refleksjonar kring språknormomgrepet

  • Reidar Ågedal
Emneord (Nøkkelord): ungdom, identitet, urban, rural, dialektendring
Publisert
2001-12-31
Seksjon
Artikler om nummerets tema