Haldningar – finst dei? Og er dei i så fall å finne i individa eller i det sosiale rommet mellom dei?

Ei drøfting av haldningsomgrepet ut frå ulike tilnærmingsmåtar

  • Marit Merete Lunde
Emneord (Nøkkelord): språkhaldningar, sosialpsykologi, sosialkonstruktivisme
Publisert
2005-12-31