Nr. 7 (2005): Sosiolingvistiske modellar – haldning, regionalisering, forklaring og normering

Publisert: 2019-04-02

Hele utgaven