Språkbruk og språkhaldningar i Høyanger etter andre verdskrigen

Eit sosiolingvistisk særtilfelle eller eit lokalt døme på ein allmenn tendens?

  • Randi Solheim
Emneord (Nøkkelord): industristad, språkendring, språkhaldningar, koiné, dialektkontakt, standard
Publisert
2006-12-31

De mest leste artiklene av samme forfatter(e)