"Det er ikkje berre berre å koma her å snakke samisk, liksom"

Barrieren mange unge sørsamar opplever mot å snakke sørsamisk

  • Inger Johansen
Emneord (Nøkkelord): sørsamisk, minoritetsspråk, norsk, identitet
Publisert
2008-12-31