Nyt lys på gamle data

Georg Wenkers sønderjyske spørgeskemaer som kontaktlingvistisk ressource

Forfattere

  • Steffen Höder Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

DOI:

https://doi.org/10.7557/17.6681

Emneord (Nøkkelord):

skriftlige dialektdata, oversættelser, sprogkontakt, sønderjysk, tysk

Sammendrag

Georg Wenkers Sprogatlas over Det Tyske Rige er et klassisk dialektologisk projekt fra slutningen af 1800-tallet, hvor der blev samlet data ind fra (næsten) alle skoledistrikter i hele det daværende Tyskland. Projektets data bruges stadig inden for tysk dialektforskning, og spørgeskemaerne er efterhånden blevet publiceret digitalt. Mindre kendt er, at materialet ikke kun indeholder tysk, men også mindretalssprogene, der blev talt inden for datidens tyske grænser. Blandt disse er også danske, dvs. sønderjyske, data fra i alt 287 skoledistrikter i det forhenværende hertugdømme Slesvig, der i dag er opdelt mellem Danmark og Tyskland. Traditionelt har man inden for dansk dialektforskning ikke anset de danske Sprogatlas-data som særligt interessante, først og fremmest fordi man mente, at de i høj grad var præget af metodiske artefakter, idet de består af skriftlige oversættelser fra standardtysk til dialekterne. Afvigelser fra de forventede danske strukturer er således tit blevet forklaret med primingeffekter i oversættelsesprocessen. Nyere forskning har dog vist, at materialet trods alt kan bruges til undersøgelser af autentiske sprogkontaktfænomener, dvs. tysk-påvirkede træk i de sønderjyske dialekters grammatik. Denne artikel diskuterer de sønderjyske data ud fra et kontaktlingvistisk perspektiv. Dette indebærer både en metodisk diskussion og fire korte casestudier af udvalgte grammatiske træk. Studierne viser for det første, at materialet bør anses som en værdifuld dokumentarisk ressource, der med fordel kan bruges i kontaktlingvistiske analyser. For det andet demonstrerer de, at tyskpåvirkede grammatiske træk i en vis udstrækning må anses som autentiske og etablerede i 1800-tallets sønderjysk.

Referanser

Bjerrum, A. (1930–1931). Lidt sønderjysk Syntax. Danske Folkemål, 4, 17–24.

Bjerrum, A. (1931–1932). Nogle Sprogprøver fra Fjolde. Danske Folkemål, 5, 113−127.

Bjerrum, M. (1974). Fjoldemålets participiumsformer og deres anvendelse. I M. Bjerrum & P. Andersen (red.), Festskrift til Kristian Hald. Navne-forskning, dialektologi, sproghistorie. På halvfjerdsårsdagen 9. 9. 1974 (s. 205–213). Akademisk Forlag.

Bjerrum, M. (1974–1975). Efterslæt af sprogprøver fra Fjolde. Danske Folkemål, 20, 81–102.

Bjerrum, M. (1976). Wenkers 40 sætninger på Fjoldemål 1880. Danske Folkemål, 21, 19–58.

Bjerrum, M. & Bjerrum, A. (1974). Ordbog over Fjoldemålet. Akademisk Forlag.

Fleischer, J. (2017a). Geschichte, Anlage und Durchführung der Fragebogen-Erhebungen von Georg Wenkers 40 Sätzen. Dokumentation, Entdeckungen und Neubewertungen. Olms.

Fleischer, J. (2017b). Syntax und Arealität: Methoden und Resultate eines syntaktischen Wenker-Atlas. I H. Christen, P. Gilles & C. Purschke (red.), Räume, Grenzen, Übergänge. Akten des 5. Kongresses der Internationalen Gesellschaft für Dialektologie des Deutschen (IGDD) (s. 137–164, 389–391). Steiner.

Fredsted, E. (2009a). Sprachen und Kulturen in Kontakt – deutsche und dänische Minderheiten in Sønderjylland/Schleswig. I C. Stolz (red.), Neben Deutsch. Die autochthonen Minderheiten- und Regionalsprachen Deutschlands (s. 1–23). Brockmeyer.

Fredsted, E. (2009b). Wenn Sprachen sich begegnen – Deutsch in dänischen Sprachvarietäten. I C. Stolz (red.), Unsere sprachlichen Nachbarn in Europa. Die Kontaktbeziehungen zwischen Deutsch und seinen Grenz-nachbarn (s. 1–18). Brockmeyer.

Hansen, E. & Heltoft, L. (2011). Grammatik over det danske sprog. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Haspelmath, M. (1999). External possession in a European areal perspective. I D.L. Payne & I. Barshi (red.), External Possession (s. 109–135). Benjamins. https://doi.org/10.1075/tsl.39.09has

Haspelmath, M. (2001). The European linguistic area: Standard Average European. I M. Haspelmath, E. König, W. Oesterreicher & W. Raible (red.), Language Typology and Language Universals. An International Handbook (s. 1492–1510). De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110194265-044

Heltoft, L. (2019). Fra gammeldansk til nutidsdansk. I E. Hjorth, H.G. Jacobsen, B. Jørgensen, B. Jacobsen, & L.K. Fahl (red.), Dansk sproghistorie: Bd. 3. Bøjning og bygning (s. 129–225). Aarhus Universitetsforlag.

Höder, S. (2019). Die deutsch-dänische Grenze von 1920 als Zäsur. I N. Palliwoda, V. Sauer & S. Sauermilch (red.), Politische Grenzen – Sprachliche Grenzen? Dialektgeographische und wahrnehmungs-dialektologische Perspektiven im deutschsprachigen Raum (s. 55–76). De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110571110-004

Höder, S. (2021). Grammatical arealisms across the Danish-German border from a constructional perspective. I C. Zimmer (red.), German(ic) in Language Contact: Grammatical and Sociolinguistic Dynamics (s. 11–42). Language Science Press. https://doi.org/http://10.5281/zenodo.4954475

Höder, S. & Winter, C. (2020). Deutsches im Südjütischen, Südjütisch im deutschen Dialektatlas. Zur Validität der südjütischen Wenker-Materialien. I J. Fleischer, A. Lameli, C. Schiller & L. Szucsich (red.), Minderheiten-sprachen und Sprachminderheiten. Deutsch und seine Kontaktsprachen in der Dokumentation der Wenker-Materialien (s. 57–96). Olms.

Jysk Ordbog. http://www.jyskordbog.dk

Kornbrot, D. (2014). Point Biserial Correlation. I Wiley StatsRef. Statistics Reference Online. Wiley. https://doi.org/10.1002/9781118445112.stat06227

Kühl, K. & Braunmüller, K. (2014). Linguistic stability and divergence: An extended perspective on language contact. I K. Braunmüller, S. Höder & K. Kühl (red.), Stability and Divergence in Language Contact. Factors and Mechanisms (s. 13–38). Benjamins. https://doi.org/10.1075/silv.16.02kuh

König, E. (2001). Internal and external possessors. I M. Haspelmath, E. König, W. Oesterreicher & W. Raible (red.), Language Typology and Language Universals. An International Handbook (s. 970–978). De Gruyter.

Nickelsen, H. (1963). Båndaflæsning fra Sild. 3182 Keitum [upubliceret transskription af flere båndoptagelser på listmål] (Ms. 196.16). Peter-Skautrup-Centret, Aarhus.

Ordbog over det danske Sprog. http://ordnet.dk/ods/

Pedersen, K.M. (2019). Syntaks. I E. Hjorth, H.G. Jacobsen, B. Jørgensen, B. Jacobsen & L.K. Fahl (red.), Dansk sproghistorie: Bd. 3. Bøjning og bygning (s. 303–336). Aarhus Universitetsforlag.

Ringgaard, K. (1964). Wenkers spørgelister fra Sønderjylland. Sprog og kultur, 24, 29–44.

Svenska Akademiens ordbok. https://svenska.se/saob/

Wenker, G. (2013). Einleitung. I A. Lameli (red.), Schriften zum Sprachatlas des Deutschen Reichs: Bd. 1. Handschriften: Allgemeine Texte, Karten-kommentare 1889–1897. Gesamtausgabe (s. 1–24). Olms. (Oprindeligt publiceret 1889)

Nedlastinger

Publisert

2023-01-06

Utgave

Seksjon

Artikler