Nr. 1 (1998): Variasjon og endring i sogndalsdialekten

Hovudoppgåve ved Nordisk institutt, Universitetet i Bergen, hausten 1997
Publisert: 2019-04-08