Er fru Ruben jødisk eller ikke?

En diskusjon om hennes karakter i Hamsuns «Siste Kapitel»

Authors

  • Heini Mähönen
  • Anna Klara Måseide

DOI:

https://doi.org/10.7557/13.1872

Keywords:

Knut Hamsun, karakteranalyse, fru Ruben, Siste Kapitel (1923)

Abstract

I denne artikkelen vil vi diskutere karakteren fru Ruben fra Hamsuns roman Siste Kapitel, som utkom i 1923. I sammenheng med denne karakteren ønsker vi å se henne i lys av Allen Simpsons artikkel "Knut Hamsun's Anti-Semitism" der han kaller henne for "Hamsun`s most offensive anti-Semitic fictional creation." Simpson argumenterer her for at Hamsun ved flere anledninger bekjentgjør sine politiske standpunkt og tydeliggjør dem gjennom diktningen sin. Dette kommer allerede frem ved en av artikkelens mellomtitler, "Anti-Semitism in Hamsun's Authorship", som peker mot en lesning av Hamsun og hans forfatterskap som vanskelig kan misforstås.

Simpsons argumentasjonsmetode later ikke til å ta hensyn til nødvendigheten av en narratologisk analyse; istedenfor virker det som om argumentasjonen baseres på Hamsuns liv, hans kulturelle og politiske sympatier og antipatier. En slik bruk av historisk-biografisk
opplysninger kan være problematisk, fordi teksten selv risikerer å bli tilsidesatt. Simpson hevder at Hamsun i Siste Kapitel klart knytter an til anti-semittiske referanser, slik som navn, bruk av terminologi,
utseende og andre klisjeer om jøder og han knytter disse opp til karakteren fru Ruben. Han konkluder med at hun må være jødisk, til tross for en slående mangel på konkret tekstlig belegg omkring karakterens religiøse og kulturelle tilknytning. På bakgrunn av Simpsons sterke påstand kombinert med mangelfull tekstlig illustrasjon, ønsker vi å drøfte fru Rubens jødiske opphav.

Author Biographies

Heini Mähönen

Heini Mähönen (f. 1982), mastergradsstudent i tysk litteratur ved
Universitetet i Tromsø.

Anna Klara Måseide

Anna Klara Måseide (f. 1978), mastergradsstudent i tysk litteratur ved Universitetet i Tromsø.

Downloads

Published

2005-07-01

How to Cite

Mähönen, Heini, and Anna Klara Måseide. 2005. “Er fru Ruben jødisk eller ikke? En diskusjon om hennes karakter i Hamsuns «Siste Kapitel»”. Nordlit, no. 17 (July):27–44. https://doi.org/10.7557/13.1872.