Nr. 17 (2005): Til minne om Øystein Rottem (1946 - 2004)

Dette nummeret av Nordlit er i sin helhet viet Øystein Rottems minne. Rottem, som var en av Norges ledende litteraturkritikere og og formidler innenfor et bredt litterært felt, hadde et langt yrkesengasjement ved Humanistisk Fakultet ved Universitetet i Tromsø bak seg, da han forlot byen i 1984. Han bygde seg raskt opp et stort internasjonalt nettverk, og lot København fremstå som base, men pleide like til det siste kontakten med fagmiljøet ved Universitetet i Tromsø, både som forsker, foredragsholder, sensor og privatperson.

Minneskriftet spenner vidt i sin samling av artikler om norske og utenlandske forfattere, litteraturkritikk og poesi. Artiklene er ment å anskueliggjøre Øystein Rottems åpne, inkluderende og tolerante syn på kunst og litteratur, samtidig som vi håper å illustrere noe av den aktiviteten som foregår ved Humanistisk Fakultet ved Universitet i Tromsø. Vi håper og tror at han ville vært glad over å se at så mange ulike representanter innenfor akademia sysler med spørsmål og innfallsvinkler han selv anså som interessante og meningsfulle.

Innholdsfortegnelse

Forord og annet redaksjonelt

Redaktører for dette nummeret / Editors of this Issue
Per Bäckström, Linda Hamrin Nesby, Tanja Kudrjavtseva
PDF
Forord
Per Bäckström, Linda Hamrin Nesby, Tanja Kudrjavtseva
PDF
1-2

Artikler

Nils Magne Knutsen
PDF
3-10
Øystein Rottem
PDF
11-12
Even Arntzen
PDF
13-26
Heini Mähönen, Anna Klara Måseide
PDF
27-44
Linda Nesby
PDF
45-64
Morten Bartnæs
PDF
65-84
Trygve Lavik
PDF
85-106
Lisbeth Pettersen Wærp
PDF
107-123
Anniken Telnes Iversen
PDF
125-141
Per Bäckström
PDF
143-156
Louise Mønster
PDF
159-177
Niklas Schiöler
PDF
179-192
Erling Aadland
PDF
193-202
Per Bäckström
PDF
203-235

Anmeldelser

Henning Howlid Wærp
PDF
239-247

Bidragsytere

Øystein Rottems publikasjonsliste
 
PDF
249-252
Forfatterpresentasjoner / Author Biographies
 
PDF
253-255