Redigert av Per Bäckström, Linda Hamrin Nesby, og Tanja Kudrjavtseva. Fotorafi: Ørjan Ellingvåg | Dagbladet; se side 5.

 

Nordlit 17 er i sin helhet viet Øystein Rottems minne. Rottem, som var en av Norges ledende litteraturkritikere og formidler innenfor et bredt litterært felt, hadde et langt yrkesengasjement ved Humanistisk Fakultet ved Universitetet i Tromsø bak seg, da han forlot byen i 1984. Han bygde seg raskt opp et stort internasjonalt nettverk, og lot København fremstå som base, men pleide like til det siste kontakten med fagmiljøet ved Universitetet i Tromsø, både som forsker, foredragsholder, sensor og privatperson. Minneskriftet spenner vidt i sin samling av artikler om norske og utenlandske forfattere, litteraturkritikk og poesi. Artiklene er ment å anskueliggjøre Øystein Rottems åpne, inkluderende og tolerante syn på kunst og litteratur, samtidig som vi håper å illustrere noe av den aktiviteten som foregår ved Humanistisk Fakultet ved Universitet i Tromsø. Vi håper og tror at han ville vært glad over å se at så mange ulike representanter innenfor akademia sysler med spørsmål og innfallsvinkler han selv anså som interessante og meningsfulle. Vi ønsker god lesning.
Publisert: 2005-07-07

Forord og annet redaksjonelt