Det destabiliserede jeg. Om modernismens jeg under og oven vande

  • Louise Mønster Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet

Sammendrag

 

Forfatterbiografi

Louise Mønster, Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet
Louise Mønster, cand.mag., ph.d.-stipendiat ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. Publikationer bl.a. "Modernismens sprogholdning - mellem destruktion og konstruktion" udk. 2005, Gemzøe, Gornitzka, Kirkegaard og Mønster: Fortællingen i Norden efter 1960, Aalborg 2004; "Ikke blot. Om eksklusivt og inklusivt ud fra Ivan
Malinowskis "Kærlighedsdigt"" i Edda nr. 4, 2002; "Det dansende digt - om Sophus Claussens tidligtmodernistiske æstetik" i Synsvinkler nr. 25, 2000.
Publisert
2005-07-01
Hvordan referere
Mønster, Louise. 2005. «Det Destabiliserede Jeg. Om Modernismens Jeg under Og Oven Vande». Nordlit 9 (1), 159-77. https://doi.org/10.7557/13.1879.