Det destabilisere[n]de jeg

Om modernismens jeg under og oven vande

  • Louise Mønster Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet
Emneord (Nøkkelord): modernisme, jeg og jeg

Sammendrag

[…]

Forfatterbiografi

Louise Mønster, Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet
Louise Mønster, cand.mag., ph.d.-stipendiat ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. Publikationer bl.a. "Modernismens sprogholdning - mellem destruktion og konstruktion" udk. 2005, Gemzøe, Gornitzka, Kirkegaard og Mønster: Fortællingen i Norden efter 1960, Aalborg 2004; "Ikke blot. Om eksklusivt og inklusivt ud fra Ivan
Malinowskis "Kærlighedsdigt"" i Edda nr. 4, 2002; "Det dansende digt - om Sophus Claussens tidligtmodernistiske æstetik" i Synsvinkler nr. 25, 2000.
Publisert
2005-07-01
Hvordan referere
Mønster, Louise. 2005. «Det destabilisere[n]de Jeg». Nordlit, nr. 17 (juli):159–177. https://doi.org/10.7557/13.1879.