Intersubjektiv interpretasjon

Donald Davidson, triangulering og forfatterens rolle

Authors

  • Jan Sjåvik

DOI:

https://doi.org/10.7557/13.1890

Keywords:

Donald Davidson, forfatter

Abstract

Forfatteren har ikke nytt noen særlig respekt de siste femti årene. Allerede i 1946 slo W. K. Wimsatt og Monroe C. Beardsley fast at forfatterintensjonen ikke hadde noe å si for det litterære verkets mening, og i 1968 kunngjorde Roland Barthes at forfatteren var død. Dette må man imidlertid ha lov til å tvile på. Her vil jeg først kort drøfte hva slags motiv Barthes og andre kan ha hatt for å kvitte seg med forfatteren som en faktor i tolkningsprosessen. Så vil jeg foreslå at det kan være nyttig å igjen la forfatteren delta i den samtalen vi fører for å komme fram til meningen i en litterær tekst. Her kommer Donald Davidsons trianguleringsbegrep til å spille hovedrollen, særlig slik det legges fram i hans essay "Three Varieties of Knowledge." Så vil jeg kort analysere to scener fra henholdsvis Arne Garborgs romaner Bondestudentar (1883) og Mannfolk (1886), for å prøve å vise at en tolkning kan bli en mer nøyaktig beskrivelse av leseprosessen, og følgelig mer objektiv, dersom vi tar forfatteren med på råd. Til slutt vil jeg vise at en slik intersubjektiv måte å tolke litterære tekster på er et attraktivt alternativ til en litteraturkritikk som baserer seg på skeptisisme overfor verden eller andre sinn.

Author Biography

Jan Sjåvik

Jan Sjåvik (f. 1948), Associate Professor i nordisk litteratur ved University of Washington, Seattle. Ph.D. ved Harvard University i 1979. Har skrevet bøkene Arne Garborgs Kristiania-romaner. En beretterteknisk studie (1985) og Reading for the Truth. Rhetorical Constructions in Norwegian Fiction (Christchurch 2004), samt en rekke artikler om norsk litteratur.

Downloads

Published

2004-07-01

How to Cite

Sjåvik, Jan. 2004. “Intersubjektiv Interpretasjon: Donald Davidson, Triangulering Og Forfatterens Rolle”. Nordlit, no. 16 (July):71–93. https://doi.org/10.7557/13.1890.