Redigert av Per Bäckström, Linda Hamrin Nesby, og Cathrine Theodorsen.

 

Nordlit 16 er et åpent nummer og artikler publiseres fortløpende.
Publisert: 2004-07-25

Forord og annet redaksjonelt