Semiotikk som indre eksil: Om binære modellars rolle i russisk kultur

  • Kåre Johan Mjør
Emneord (Nøkkelord): semiotikk, strukturalisme, kulturteori, indre eksil, sovjetkulturen, kulturosofi, antiteser, binarismar, figurativ historieforståing

Sammendrag

The article consists of a critical discussion Jurij Lotman and Boris
Uspenskij's (in)famous theory of Russian culture possessing an
underlying dual (binary) structure and of a contextualisation of their
ideas in relation to both their contemporary Soviet situation and
possible historical predecessors.

Forfatterbiografi

Kåre Johan Mjør
Kåre Johan Mjør, (f. 1973), cand.philol., doktorgradsstipendiat ved Seksjon for russisk språk og litteratur (IKRR), Universitetet i Bergen. Arbeider med ei avhandling om russisk historiografi og russiske eksilforfattarar etter revolusjonen. Har tidlegare gitt ut
Desire, Death, and Imitation: Narrative Patterns in the Late
Tolstoy (Slavica Bergensia 4), 2002.
Publisert
2005-07-01
Hvordan referere
Mjør, Kåre Johan. 2005. «Semiotikk Som Indre Eksil: Om binære Modellars Rolle I Russisk Kultur». Nordlit, nr. 18 (juli):105-32. https://doi.org/10.7557/13.1967.
Seksjon
Artikler