"Kven er det som skriv?" Skriveren i romanen Naustet av Jon Fosse

Natascha Reinhoff

Fulltekst:

PDF

DOI: https://doi.org/10.7557/13.1976

Emneord (Nøkkelord)

Jon Fosse; Naustet; postmodernisme;

Sammendrag

Når det gjelder romanen Naustet av Jon Fosse er det ikke tvil om at det blant annet – og kanskje hovedsaklig – er „dette noko / skrifta berettar om“. Det er derfor denne romanen også kan kalles for en metaroman. Tematiseringen av skriveren og skriveprosessen i romanen tar ikke bare mye plass på historienivå: Den gjennomsyrer romanen. Nært forbundet med denne tematikken er et fenomen jeg ville kalle for „dobbeltperspektivet i romanen“, og det er dette jeg vil se litt nærmere på her. Selv om romanen Naustet – i god postmoderne tradisjon – i siste – og kanskje allerede i første – instans unndrar seg en fast og entydig tilskrivning av betydning – og slik bevarer sin magi – skal jeg prøve å nærme meg skriveren og dobbeltperspektivet „eit stykke på veg“. Men først et par ord om begrepet skriver.

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Copyright (c) 2002 Natascha Reinhoff

Lisens URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/