«Kven er det som skriv?»

Skriveren i romanen «Naustet» av Jon Fosse

  • Natascha Reinhoff
Emneord (Nøkkelord): Jon Fosse, Naustet, postmodernisme

Sammendrag

Når det gjelder romanen Naustet av Jon Fosse er det ikke tvil om at det blant annet – og kanskje hovedsaklig – er „dette noko / skrifta berettar om“. Det er derfor denne romanen også kan kalles for en metaroman. Tematiseringen av skriveren og skriveprosessen i romanen tar ikke bare mye plass på historienivå: Den gjennomsyrer romanen. Nært forbundet med denne tematikken er et fenomen jeg ville kalle for „dobbeltperspektivet i romanen“, og det er dette jeg vil se litt nærmere på her. Selv om romanen Naustet – i god postmoderne tradisjon – i siste – og kanskje allerede i første – instans unndrar seg en fast og entydig tilskrivning av betydning – og slik bevarer sin magi – skal jeg prøve å nærme meg skriveren og dobbeltperspektivet „eit stykke på veg“. Men først et par ord om begrepet skriver.

Publisert
2002-08-01
Hvordan referere
Reinhoff, Natascha. 2002. «‘Kven Er Det Som skriv?’». Nordlit, nr. 12 (august):111–124. https://doi.org/10.7557/13.1976.
Seksjon
Artikler