Redigert av Atle Skaftun, Cathrine Theodorsen, og Henning Howlid Wærp.

 

Nordlit 12 er et åpent nummer og artikler publiseres fortløpende.
Publisert: 2002-08-18