DRAMA, IDYLL OG EVENTYR. GUNNAR SOMMERFELDTS FILMADAPTASJON (1921) AV HAMSUNS MARKENS GRØDE

  • Lisbeth P. Wærp UiT Norges arktiske universitet

Sammendrag

This article examines Gunnar Sommerfeldt’s 1921 silent movie adaptation of Knut Hamsun’s Nobel Prize novel Markens Grøde [Growth of the Soil] (1917). The article argues that what characterizes this very first Hamsun film adaptation is its emphasis on the dramatic and the spectacular and its foregrounding of northern Norwegian nature. Inspired by Martin Lefebvre’s distinction in Landscape and Film (2006) between nature-as-setting and nature-as-landscape, this article argues that the film not only uses nature as its main setting, but that it also makes use of a series of autonomous landscapes with a fairy tale dimension. Several of its visual compositions of persons and landscapes seem to be inspired by Norwegian nature and fairy tale painter Theodor Kittelsen’s work, e.g. Soria Moria Slott, Nøkken, Pesta and Norge, Norge

Forfatterbiografi

Lisbeth P. Wærp, UiT Norges arktiske universitet

Lisbeth P. Wærp, professor i nordisk litteraturvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet. Redaktør av Edda 2005-2010. Hun har publisert fire bøker; Livet på likstrå. Henrik Ibsens Når vi døde vågner (red.), Oslo: Cappelen Akademisk Forlag/LNU, 1999; Overgangens figurasjoner. En studie i Henrik Ibsens Kejser og Galilæer og Når vi døde vågner, Oslo, Solum, 2002; Å lese drama. Innføring i teori og analyse, Oslo, Universitetsforlaget, 2005/2009 (medforfatter: Frode Helland,UiO); Engasjement og eksperiment. Tarjei Vesaas’ Huset i mørkret (1945), Signalet (1950) og Brannen (1961), Oslo, Unipub, 2009; samt artikler om norsk litteratur, særlig Ibsen, men også for eksempel Hamsun, Vesaas og Fosse. Hun arbeider for tiden med et prosjekt om adaptasjoner av Ibsen til film. 

Publisert
2016-04-07
Hvordan referere
WærpLisbeth P. 2016. «DRAMA, IDYLL OG EVENTYR. GUNNAR SOMMERFELDTS FILMADAPTASJON (1921) AV HAMSUNS MARKENS GRØDE». Nordlit, nr. 38 (april). https://doi.org/10.7557/13.3762.
Seksjon
Artikler