No. 38 (2016): Hamsun i Tromsø VI

					View No. 38 (2016): Hamsun i Tromsø VI
Edited by Henning Howlid Wærp and Even Arntzen.

 

Nordlit 38 presents the proceedings from the 6th International Hamsun Conference. Fra redaksjonen, 28. april 2016: «Nordlit nummer 38 inneholder 20 artikler fra Den 6. internasjonale Hamsun-konferansen som ble arrangert i Tromsø høsten 2015. Blant artikkelforfatterene var hele fem doktorgradsstudenter fra Norge, Tyskland og Romania—noe som illustrerer interessen for Hamsuns forfatterskap også blant yngre forskere.»
Published: 2016-04-07

Editorial

Articles