Knut Hamsuns Sult på scenen

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7557/13.5646

Keywords:

Hamsun, Sult, adaptasjon, teater

Abstract

The article addresses the issue of adaptation and deals with four scenic versions of Knut Hamsun's Hunger. The theoretical discussion reflects on the difficulties of dramatization and the intricate narrative technique in Hamsun's novel. Based on modern adaptation theory that no longer insists on the premise of the original novel, four different scenic versions are analysed based on how the narrative voice, the urban environment, the people and the artist's existence have been translated from the novel's medium into drama. In the article I comment on the selected Hunger adaptations. The analysis shows that most adaptations are interested in shaping the Hunger hero's inner monologue on stage. On the other hand, the writer’s block and the hero's wandering in the big city, that are such central motifs in the novel, are not always emphasized. The overall purpose of the article is to raise the academic attention on the numerous dramatizations of Hamsun's novels.

Author Biography

Zsófia Domsa, Eötvös Loránd Universitet

Zsófia Domsa, doktorgrad i litteraturvitenskap, amanuensis i nordisk litteraturvitenskap ved Eötvös Loránd Universitet i Budapest, Institutt for skandinaviske språk og litteraturer,

«Og det er ikkje vits i å seie noko» – om Jon Fosses Eg er vinden

Studia Scandinavica (1230-6053 2657-6740): 22 2 pp 102-115 (2018)

«Ser De da ikke at man svindler Dem?» : En nærlesning av Knut Hamsuns novelle Hemmelig ve. Skandinavisztikai Füzetek (0236-6010 ): 2016 10 pp 53-64 (2016)

 

 

References

Andersen, Per Thomas. 2012. Norsk litteraturhistorie. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.

Andersen, Anders T. 2019. Sult av Knut Hamsun. Oslo: Riksteatret. upublisert.

Andersen, Trine. 2019. Sults vei til teaterscenen. Lest 12. januar 2020. https://www.riksteatret.no/nyheter/sults-vei-til-teaterscenen/

Arntzen, Even. 1998. «Bentein Baardsons ’optiske falskneri’». I Film, religion, kjærlighet. 8 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy redigert av Nils M. Knutsen. Hamarøy: Hamsun-Selskapet, s. 29–46.

Arntzen, Even. 2008. «Knut Hamsun og film». I Hamsun i Tromsø IV. Rapport fra den 4. internasjonale Hamsun-konferanse, 2007 redigert av Linda H. Nesby og Henning H. Wærp. Hamarøy: Hamsun-Selskapet, 247–262.

Berg, Ine Therese. 2014. «Teater mellom to permer». Morgenbladet. 14-20. februar. Lest 30. januar 2020. https://inetberg.com/2014/03/22/teater-mellom-to-permer/

Chatman, Seymour. 1990. Coming to Terms, The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film. Ithaka, London: Cornell University Press.

Chatman, Seymour. 1978. Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and

Film. Ithaka, London: Cornell University Press.

Engelstad, Arne. 2007. Fra bok til film: om adaptasjoner av litterære tekster. Oslo: Cappelen Akademisk.

Figueiredo, Ivo de. 2014. Ord & kjøtt, Norsk scenedramatikk 1890-2000. Oslo: Cappelen Damm.

Forgách, András. 2009. Éhség: Knut Hamsun regénye nyomán. Budapest: Katona József Színház. upublisert.

Fosse, Jon. 2009. Ylajali, etter Knut Hamsuns roman Sult. Stockholm: Colombine teaterförlag.

Hamsun, Knut. 1994. Fra det ubevidste Sjæleliv. Artikler om litteratur. Oslo: Gyldendal.

Hamsun, Knut. 2007. Sult. Oslo: Gyldendal.

Hamsun, Knut. 1965. Éhség oversatt av Henrik Hajdú. Budapest: Európa.

Hareide, Jorunn. 2014. «Hamsun eller Fosse? Jon Fosses Ylajali (2009) i Norden og i Frankrike» i Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen redigert av Ståle Dingstad, Thorstein Norheim, Ellen Rees. Oslo: Novus, 179–196.

Holst, Jan Erik. 2010. «Hamsun on the Screen». Studia Universitatis Babes-Bolyai – Philologia, 55/2010, (2) 13–16.

Kittang, Atle. 1984. Luft, vind, ingenting: Hamsuns desillusjonsromanar frå Sult til Ringen sluttet. Oslo: Gyldendal

Lessing, Gothold Ephraim. 2019. “Essay 1”. I The Hamburg Dramaturgy by G. E. Lessing. A New and Complete Annotated English Translation oversatt av Wendy Arons og Sara Figal, redigert av Natalya Baldyga. London, New York: Routledge, 37–40.

Lothe, Jakob, Christian Refsum og Unni Solberg. 2007. Litteraturvitenskapelig leksikon. 2. utgave. Oslo: Kunnskapsforlaget.

Løvaas, Kari. 2019. «Forhandlinger om verdighet i Hamsuns Sult». Norsk Litteraturvitenskapelig tidsskrift, 01/2019 (22) 7-31. https://doi.org/10.18261/issn.1504-288X-2019-01-02

Knutsen, Nils M. 1998. «Fra Sværmere til ’Telegrafisten’» I Film, religion, kjærlighet. 8 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy redigert av Nils M. Knutsen. Hamarøy: Hamsun-Selskapet, s. 47–60

Larsen, Lars Frode. 2001. Radikaleren. Hamsun ved gjennombruddet, 1888-1891. Oslo: Schibsted.

Lunde, Arne. 2011. «Knut Hamsun on Film in Transnational Contexts,» i Knut Hamsun: Transgression and Worlding redigert av Ståle Dingstad, Ylva Frøjd, Elisabeth Oxfeldt og Ellen Rees. Trondheim: Tapir Academic Press, 265–277.

Musarra-Schrøder, Ulla. 1974. «Tankegengivelsen i «Sult», et bidrag til jeg fortællingens teori». Edda 74/1974, (3) 145-159

Nettum, Rolf Nyboe. 1970. Konflikt og visjon. Hovedtemaer i Knut Hamsuns forfatterskap 1890–1912. Oslo: Gyldendal.

Rottem, Øystein. 2002. Hamsun og fantasiens triumf. Oslo: Gyldendal.

Sceneweb, Norges nasjonale database for arkivering av materiale om all norsk

profesjonell scenekunst. Lest 10. juni 2020. https://sceneweb.no/nb/artist/4240/Knut_Hamsun-1859-8-4

Szondi, Peter. 1972. Det moderna dramats teori 1850–1950. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Sundvor, Yngve. 1998. Sult: etter en roman av Knut Hamsun. Oslo: Nationaltheatret, upublisert.

Sundvor, Yngve. 1999. «Hjerne mot hjerte» i Sult: etter en roman av Knut Hamsun dramatisert av Yngve Sundvor redigert av Torunn Liven. Oslo: Nationaltheatret, 4.

Trencsényi, Katalin. 2015. Dramaturgy in the Making. A User’s Guide for Theatre Practitioners. London: Bloomsbury.

https://doi.org/10.5040/9781408166475

Downloads

Published

2020-12-10

How to Cite

Domsa, Zsófia. 2020. “Knut Hamsuns <i>Sult</i> På Scenen”. Nordlit, no. 47 (December):187-202. https://doi.org/10.7557/13.5646.