Identitet, konflikt og veien hjem. Stemmer i nyere samisk ungdomslitteratur

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7557/13.5830

Keywords:

Saia Stueng, Ann-Helen Laestadius, Sami literature, young adult literature, identity, decolonisation, Kathrine Nedrejord

Abstract

The article explores how Sami identity and belonging is thematised in four novels for young people: Slepp meg (2018) and Det Sara skjuler (2019) by Kathrine Nedrejord, Hamburgerprinsessa ([2017] 2019) by Saia Stueng and Bara Dra (2018) by Ann-Helén Laestadius. The authors are Sami; Saia Stueng writes in the Sami language, Nedrejord and Laestadius in Norwegian and Swedish respectively. The novels are read with emphasis on voice, conceptualisation of body and place, and identity development in the light of traditional narrative patterns. Furthermore, the novels are discussed in educational, decolonizational and postcolonial perspectives suggesting that the texts represent what the literary scholar Homi K. Bhaba calls the third space, where cultural identities are dynamic and subject of negotiation.

References

Berg-Nordlie, Mikkel. 2018. «The governance of urban indigenous spaces: Norwegian Sámi examples». Acta Borealia, 35:1, 49–72. https://doi.org/10.1080/08003831.2018.1457316

Dankertsen, Astri. 2014. Samisk artikulasjon: Melankoli, tap og forsoning i en (nord)norsk hverdag. Avhandling. PhD i sosiologi. Bodø: Universitetet i Nordland. Lest 20. desember 2020. https://nordopen.nord.no/nord-xmlui/handle/11250/226938

Dankertsen, Astri. 2018. «Samisk ungdom og norske byer – kulturer i endring». I Vårt lille land – små samfunn, store utfordringer redigert av Berit Skorstad, Elisabeth Pettersen og Gjermund Wollan. Stamsund: Orkana Akdemisk.

Eriksen, Astrid Margrethe Anette. 2019. «Vold, overgrep og helseplager blant samer i Norge». I Samiske tall forteller 12. Kommentert samisk statistikk 2019. Rapport. Guovdageaidnu/Kautokeino: Sámi allaskuvla. Lest 10. desember 2020. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samiske-tall-forteller-12/id2705913/

Eriksen, Thomas Hylland 2020. «Desentraliser definisjonsmakten!» Kronikk. Morgenbladet, nr. 43/2020.

Forsberg, Gunnel; Mats Lundmark og Susanne Stenbacka. 2012. Demografiska myter. Föreställningar om landsbygden – mer myter än faktiska fakta. Forskningsrapport. Stockholm: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Lest 12. oktober 2020. https://www.pwc.se/sv/publikationer/offentlig-sektor/demografiska-myter.html

Gaski, Lina. 2008. «Sami identity as a discursive formation: essentialism and ambivalence». I Indigenous Peoples: Self-Determination Knowledge Indigeneity. Redigert av Henry Minde. Utrecht: Eburon Academic Publishers, s. 219–236.

Hirvonen, Vuokko 2014. «Samisk barnelitteratur – mellom lokal og global kultur». Oslo: Barnebokinstituttet. Lest 17. oktober 2020. https://barnebokinstituttet.no/aktuelt/samisk-barnelitteratur-mellom-lokal-og-global-kultur/

Hivand, Pål. 2015. «Naiv. Super. Same. Kjært barn har mange navn, sies det. Er det nok nå?» Nordnorsk debatt 17.3.2015. Lest 21. oktober 2020. https://nordnorskdebatt.no/article/naiv-super-same

Hivand, Pål. 2018. «Tausheten er et signal om at vi som folk aksepterer vold og overgrep.» Kommentar. NRK Sápmi 5.11.2018. Lest 12. desember 2020. https://www.nrk.no/sapmi/_-tausheten-er-et-signal-om-at-vi-som-folk-aksepterer-vold-og-overgrep-1.14278388

Hofmann, Regina. 2010. Der kindliche Ich-Erzähler in der modernen Kinderliteratur. Eine erzähltheoretische Analyse mit Blick auf aktuelle Kinderromane. Frankfurt am Main: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften. https://doi.org/10.3726/978-3-653-00307-9

Karlsen, Silje Solheim (2019). «Daggry og mørke tåker i Sápmi. Landskap, identitet og avkolonisering i nyere samisk ungdomslitteratur.» Norsk litterær årbok 2019. Oslo: Samlaget, s. 218–241.

Laestadius, Ann-Helén. 2018. Bara dra. Malmö: LL-förlaget.

Langås, Unni (2004). «Body, Gender, Aesthetics.» Edda 04/2004 (vol. 91). Oslo: Universitetsforlaget, s. 269–272. https://doi.org/10.18261/ISSN1500-1989-2004-04-01

Lindi, Marte 2017. «Når er man samisk nok?» NRK Troms og Finnmark. Lest 23. november 2020. https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/xl/nar-er-man-samisk-nok_-1.13364696

Miniggio, Yvonne-Marie. 2015. «En veivisers synspunkt – stereotypier om samer blant norsk ungdom. Eksamensoppgave i Samisk kultur- og samfunnskunnskap 2. Sámi allaskuvla.» Lest 3. januar 2021. https://www.academia.edu/33124451/En_veivisers_synspunkt_sterotypier_om_samer_blant_norsk_ungdom

Manderstedt, Lena, Annbritt Palo og Lydia Kokkola. 2020. «Rethinking Cultural Appropriation in YA Literature Through Sámi and Arctic Pedagogies.» Child Lit Educ (2020). https://doi.org/10.1007/s10583-020-09404-x

Nedrejord, Kathrine u.å.. «Om hvorfor jeg har skrevet Det Sara skjuler.» Lest 7. oktober 2020. https://ugla.aschehoug.no/ungdom/om-hvorfor-jeg-har-skrevet-det-sara-skjuler

Nedrejord, Kathrine. 2018. Slepp meg. Oslo: Aschehoug.

Nedrejord, Kathrine. 2019. Det Sara skjuler. Oslo: Aschehoug.

Nes, Solbjørg Tormodsdotter og Svein Slettan. 2020. Den samtidsrealistiske ungdomsromanen. I Ungdomslitteratur – ei innføring redigert av Svein Slettan, kap. 2. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

NRK Sápmi. 2017. «Ungdomsroman med spenstig språk.» Lest 21. desember 2020. https://www.nrk.no/sapmi/ungdomsroman-med-spenstig-sprak-1.13804832

Ommundsen, Åse Marie. 2007. «Grenseløshet og håp. To tendenser i senmoderne nordisk ungdomslitteratur». I Årboka. Litteratur for barn og unge redigert av Per Olav Kaldestad og Karin Beate Vold, s. 9–21. Oslo: Det Norske samlaget/NBI.

Samoilow, Tatjana Kielland og Per Esben Myren-Svelstad. 2020. Kritisk teori i litteraturundervisningen. Bergen: Fagbokforlaget/LNU.

Stueng, Saia. [2017] 2019. Hamburgerprinsessa. Kárášjohka/Karasjok: Davvi girji.

Studio Sápmi. 2017. «Samisk talkshow med aktuelle gjester og levende musikk.» NRK Sápmi 3. desember 2017. Lest 30. oktober 2020. https://tv.nrk.no/serie/studio-sapmi/2017/SAPP67005317

Said, Edward W. (1978] 1994. Orientalisme. Vestlige oppfatninger av Orienten. Oslo: J.W. Cappelens forlag AS.

SANKS. 2017. Plan för suicidprevention bland samer i Norge, Sverige och Finland. Kárášjohka/Karasjok: Samisk nasjonalt kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) & Samerådet. Lest 5. januar 2021. https://www.saamicouncil.net/documentarchive/plan-fr-suicidprevention-bland-samer-i-norge-sverige-och-finland

Slettan, Svein. 2020. ”Introduksjon. Om ungdomslitteratur.” I Ungdomslitteratur – ei innføring redigert av Svein Slettan, kap.1. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Udir (2020). «Identitet og kulturelt mangfold.» I Læreplanverket. Overordnet del. Lest 28. desember 2020. https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/opplaringens-verdigrunnlag/1.2-identitet-og-kulturelt-mangfold/?lang=nob

Åhrén, Christina. 2008. «Är jag en riktig same?: en etnologisk studie av unga samers identitetsarbete. (PhD dissertation) ». Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper. Lest 23. november 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-1935

Downloads

Published

2022-01-11

How to Cite

Kolberg, Asbjørn Rørslett. 2022. “Identitet, konflikt og veien hjem. Stemmer i nyere samisk ungdomslitteratur”. Nordlit, no. 48 (January):1-14. https://doi.org/10.7557/13.5830.

Issue

Section

Articles