1. opponent

  • Britt Andersen NTNU
Emneord (Nøkkelord): litteratur, kronotop, Knut Hamsun, Pan, Markens grøde, Landstrykere

Sammendrag

 

Forfatterbiografi

Britt Andersen, NTNU
Professor i allmenn litteraturvitenskap, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, NTNU. Har i flere år publisert artikler om Knut Hamsuns forfatterskap. Gir i vår ut en monograf om Knut Hamsuns romane, med tittelen; I sin tid. Knut Hamsuns sivilisasjonskritikk, Tapir Akademisk Forlag, 2010.
Publisert
2009-09-01
Hvordan referere
Andersen, Britt. 2009. «1. Opponent». Nordlit, nr. 25 (september):291-300. https://doi.org/10.7557/13.829.
Seksjon
Doktordisputaser