No. 25 (2009): Hamsun-nummer

					View No. 25 (2009): Hamsun-nummer
Edited by Michael Schmidt and Henning Howlid Wærp. Blurb portrait image by Olav Gulbransson, Atelier Karl Anderson–Augusta Sand, Christiania. 

 

Nordlit 25 var det siste nummeret som utkom på papir. Fra nå av er Nordlit et ‹Open-Access›-tidsskrift som blir utgitt i samarbeid med Septentrio Academic Publishing, en infrastrukturtjeneste ved Universitetsbiblioteket i Tromsø. Gerd Bjørhovdes artikkel om George Egerton i nummer 25 ble bidrag nummer 2500 i Munin! I forbindelse med Knut-Hamsun-jubileet 2009 er høstens nummer av Nordlit viet Hamsuns forfatterskap. Vi trykker bl. a. her artikler fra fire av årets Hamsun-konferanser: i St. Petersburg, i Bonn, i Oslo og i Bø i Vesterålen. Videre er to av artiklene basert på foredrag holdt ved SASS-konferansen i Madison, Wisconsin, i mai 2009. I tillegg kan vi by på en Hamsun-disputas fra Universitetet i Tromsø, 17. juni 2009: Linda Hamrin Nesby forsvarte da avhandlingen ‹En analyse av Knut Hamsuns romaner Pan, Markens Grøde og Landstrykere med utgangspunkt i kronotopbegrepet›. Samtidig fikk vi lyse ut en ny Hamsun-stipendiatstilling, så flere Hamsun-disputaser vil komme i Tromsø i fremtiden. Vi ønsker god lesning.
Published: 2009-09-30

Editorial

Articles