Knut Hamsun av Olav Gulbransson 1897
Redigert av Michael Schmidt og Henning Howlid Wærp. Brødtekst-portraitbilde: Olav Gulbransson, Atelier Karl Anderson–Augusta Sand, Christiania.

 

Nordlit 25 var det siste nummeret som utkom på papir. Fra nå av er Nordlit et ‹Open-Access›-tidsskrift som blir utgitt i samarbeid med Septentrio Academic Publishing, en infrastrukturtjeneste ved Universitetsbiblioteket i Tromsø. Gerd Bjørhovdes artikkel om George Egerton i nummer 25 ble bidrag nummer 2500 i Munin! I forbindelse med Knut-Hamsun-jubileet 2009 er høstens nummer av Nordlit viet Hamsuns forfatterskap. Vi trykker bl. a. her artikler fra fire av årets Hamsun-konferanser: i St. Petersburg, i Bonn, i Oslo og i Bø i Vesterålen. Videre er to av artiklene basert på foredrag holdt ved SASS-konferansen i Madison, Wisconsin, i mai 2009. I tillegg kan vi by på en Hamsun-disputas fra Universitetet i Tromsø, 17. juni 2009: Linda Hamrin Nesby forsvarte da avhandlingen ‹En analyse av Knut Hamsuns romaner Pan, Markens Grøde og Landstrykere med utgangspunkt i kronotopbegrepet›. Samtidig fikk vi lyse ut en ny Hamsun-stipendiatstilling, så flere Hamsun-disputaser vil komme i Tromsø i fremtiden. Vi ønsker god lesning.
Publisert: 2009-09-30

Forord og annet redaksjonelt