No. 8 (2000): Hamsun i lys av Bakhtins teorier

Edited by Amilcare Cassanello, Anniken Greve, Atle Skaftun, and Henning Howlid Wærp.

 

Nordlit 8 er i sin helhet viet den russiske tenkeren Mikhail M. Bakhtin. De fleste bidragene—de seks første—skriver seg fra et seminar i Tromsø i november 1999, ‹Polyfoni og kronotopi›, som hadde som siktemål å utforske det metodiske potensialet i Bakhtins tenkning. For å gjøre det valgte vi Hamsuns noveller som et avgrenset materiale for de enkelte bidragene og seminardiskusjonen. Av den grunn kan dette nummeret av Nordlit også dels leses som et ‹Hamsun-nummer›. Fire av bidragene er lesninger av Hamsun-tekster i lys av Bakhtin. Vi ønsker god lesning.
Published: 2000-10-04