Redaktører for dette nummeret

Nordlit 8—Hamsun i lys av Bakhtins teorier

  • Amilcare Cassanello University of Tromsø
  • Anniken Greve University of Tromsø
  • Atle Skaftun University of Stavanger
  • Henning Howlid Wærp University of Tromsø
Emneord (Nøkkelord): redaktører, editors, Nordlit 8
Publisert
2000-10-01
Hvordan referere
Cassanello, Amilcare, Anniken Greve, Atle Skaftun, og Henning Howlid Wærp. 2000. «Redaktører for Dette Nummeret». Nordlit, nr. 8 (oktober):i. https://doi.org/10.7557/13.2101.
Seksjon
Forord og annet redaksjonelt