No. 7 (2000): Regular Issue 2000

Edited by Amilcare Cassanello, Anniken Greve, Atle Skaftun, and Henning Howlid Wærp.

 

Nordlit 7 kommer med tre artikler om poesi. Anniken Greve skriver om forholdet mellom sted og poesi, der hun drøfter ‹stedsdiktning› eller lokalt forankret poesi innenfor engelsk, irisk og norsk tradisjon. Henning Howlid Wærp gir en oversikt over det norske lyrikåret 1999, der han også ser på utviklingslinjer i det sene 1990-tallets norske poesi. Per Bäckström gir en drøftende presentasjon av Garrett Stewarts Reading Voices: Literature and the Phonotext fra 1990, der Stewart lanserer en analysemåte av det fonemiske nivået i poesien. Denne lesemåten er spesielt anvendelig på konkretisme og annen eksperimentell poesi, mener Backström. Vi har med to artikler om nord-norsk litteratur. Ragnhild Engelskjøn gir en analyse av Liv Lundbergs roman Nybegynnerens forutsetningsløshet (1996), med spesielt fokus på det kompliserte forholdet mellom tid og rom. Kaisa Lindbach skriver om Bente Pedersens Raija-serie utfra marginalitetsteorier, der forfatterskapet blant annet plasseres i en kvensk kontekst. Linda Hamrin Nesby drøfter det relativt nye begrepet ‹hypertekst›. I aktive digitale hypertekster kan tekstsegmenter aktiveres og forbindes på stadig nye måter, men hypertekstbegrepet omfatter også struktureringsprinsipper som har gyldighet for tekster i bokform. Artikkelen utforsker bl.a. dette grenselandet mellom tekst og hypertekst, med et særlig fokus på skjønnlitteratur. Atle Skaftun tar for seg forholdet mellom de to sidestilte fortellerne i Knut Hamsuns roman Pan. Langs dialogiske veier forsøker Skaftun å påvise flerstemthet og ulike intensjonalitetsnivå i fortellerfiksjonene, med utgangspunkt i romanens utgivelseshistorie. Etter tre årganger og seks nummer bytter nå Nordlit redaksjon. De nye redaktørene er fra 1. januar 2000: Anniken Greve, Amilcare Cassanello, Atle Skaftun og Henning Howlid Wærp. Vi ønsker god lesning.
Published: 2000-02-04