Redigert av Astrid Sollid Brokke, Rolf Gaasland, Sandra Lee Kleppe, og Henning Howlid Wærp.

 

Nordlit 2 var i utgangspunktet reservert foredragene fra instituttseminaret ‹Europeisk drama, 1600–1800›. Av ulike grunner viste det seg imidlertid umulig å få samlet foredragene fra dette seminaret. Foreliggende nummer er likevel viet dramaet som genre, og de fire artiklene som her presenteres strekker seg i tid fra engelsk renessansedrama via russisk klassisisme til norsk dramatikk fra vårt eget århundre. […] I tillegg til de vitenskapelige artiklene inneholder Nordlit denne gangen også en avdeling med anmeldelser av både skjønn- og faglitteratur. […] Vi tar sikte på å gjøre anmeldelser til et permanent innslag i Nordlit, og håper med det å tilføre arbeidsskriftet ytterligere aktualitet. Vi ønsker god lesning.
Publisert: 1997-10-06