Stressfaktorernas innverknad

  • Claes Rehbinder
Keywords: stress, blood samples, reindeer, gathering reindeer

Abstract

Två undersökningar avseende stress hos ren référeras. Mental stress förorsakad av den hantering djuren utsättes för, då framför allt manuell hantering, synes vara av stor betydelse hos ren. I samtliga hjordar som utsatts för drivning och manuell hantering förelåg skador, vilka kunna relateras till stress, i form av blödningar i löpmagsslemhinnan, muskel-sönderfall och förändringar i blodbilden. De funna skadorna och förändringarna har statistiskt kunnat korreleras till den stress djuren utsatts för. Manuell hantering och inskränkning av djurens rörelsesfrihet (silsystem) befanns vara en av de dominerande stress¬faktorerna, liksom även använding av motorfordon (främst helikopter, men även scooter) vid drivning. Det forelåg ävenledes starka indikationer på en kumulativ effekt av upprepad stress.

 

 

Published
2013-03-12
How to Cite
Rehbinder, C. (2013). Stressfaktorernas innverknad. Rangifer, 2(1-App), 75-84. https://doi.org/10.7557/2.2.1-App.444
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>