Spot-satelitten og vegetasjonskartlegging

  • Hans Tømmervik Institutt for biologi og geologi, Universitetet i Tromsø, Norge
Keywords: reindeer pasture, satallite mapping, vegetation mapping

Abstract

Stoffet er delvis hentet fra et ikke-ferdig manuskript til min hovedoppgave som vil bli ferdig i løpet av januar 1985, og fra et opphold ved C.N.E.S. Toulouse, Frankrike høsten 1983.

Published
1984-05-01
How to Cite
TømmervikH. (1984). Spot-satelitten og vegetasjonskartlegging. Rangifer, 4(2-App), 24-41. https://doi.org/10.7557/2.4.2-App.511
Section
Articles