Arealplanlegging i reindriften ved hjelp av satellittdata og geografiske informasjonssystemer

  • Hans Tømmervik Norske Reindriftsamers Landsforbund, 9000 Tromsø, Norge
Keywords: GIS, reindeer husbandry, satellite images

Abstract

Dette er et prosjekt som Norske Reindriftsamers landsforbund har satt i gang. Prosjektets hovedformål er gjennom anvendt- og grunnforskningsinnsats å prøve og utarbeide metoder for anvendelse av satellittdata (fjernmåling) i ressursforvaltningen og arealplanleggingen i reindriften. Dette gjelder arealressurs/vegetasjonskartlegging, estimering og overvåking av vinterbeiteområder for rein og bruk av Geografisk Informasjonssystem for produksjon og oppdatering av temakart som kan brukes overfor forvaltningen.
Published
1986-06-01
How to Cite
TømmervikH. (1986). Arealplanlegging i reindriften ved hjelp av satellittdata og geografiske informasjonssystemer. Rangifer, 6(1-App), 89-92. https://doi.org/10.7557/2.6.1-App.613
Section
Articles