Kalvetapsproblematikken og foringspotensialet i det seine barmarksbeite

  • Dag Lenvik
Keywords: reindeer, autumn pasture

Abstract

Reindriften, og dermed også reinens utnyttelse av det totale årsbeitepotensial, er i aller videste forstand innrettet mot selektiv bruk av beiteområdene og beitevegetasjonen. Dette er en tradisjon som tamreindriften har fra villrein og som det er all grunn til å utvikle videre i en tamreinsammenheng. Det primære seleksjonsnivå ligger i villreinens trekk mellom sesongbeiteområder, eller flyttingene med tamrein mellom vår-, sommer-, høst- og vinterbeiteområder. Her har en forsøkt å framholde høstbeiteområdet spesielt. En har tidligere hatt en tendens til å glemme bort dette areal i alle andre betraktninger om kalvingsland, flytteleier, vår- og vinterland.
Published
1984-05-01
How to Cite
LenvikD. (1984). Kalvetapsproblematikken og foringspotensialet i det seine barmarksbeite. Rangifer, 4(2-App), 64-72. https://doi.org/10.7557/2.4.2-App.516
Section
Articles