Kalvetapsproblematikken og foringspotensialet i det seine barmarksbeite

Authors

  • Dag Lenvik

DOI:

https://doi.org/10.7557/2.4.2-App.516

Keywords:

reindeer, autumn pasture

Abstract

Reindriften, og dermed også reinens utnyttelse av det totale årsbeitepotensial, er i aller videste forstand innrettet mot selektiv bruk av beiteområdene og beitevegetasjonen. Dette er en tradisjon som tamreindriften har fra villrein og som det er all grunn til å utvikle videre i en tamreinsammenheng. Det primære seleksjonsnivå ligger i villreinens trekk mellom sesongbeiteområder, eller flyttingene med tamrein mellom vår-, sommer-, høst- og vinterbeiteområder. Her har en forsøkt å framholde høstbeiteområdet spesielt. En har tidligere hatt en tendens til å glemme bort dette areal i alle andre betraktninger om kalvingsland, flytteleier, vår- og vinterland.

Downloads

Published

1984-05-01

How to Cite

Lenvik, D. (1984). Kalvetapsproblematikken og foringspotensialet i det seine barmarksbeite. Rangifer, 4(2-App), 64–72. https://doi.org/10.7557/2.4.2-App.516