Flokkstrukturering - tiltak for lønnsom og ressurstilpasset reindrift (Herd structure and production)

Authors

  • Dag Lenvik

DOI:

https://doi.org/10.7557/2.10.4.908

Keywords:

reindeer, production, herd structure, productivity

Abstract

Da strukturerings- og optimaliseringsprosessen innen reindriften skjøt fart i Trøndelag, - i 1976-77 som følge av reindriftsavtalen -, hadde man felles startgrop med Finnmark, - en kjøttproduksjon på 10-12 kg pr. rein i vårflokken. Utviklingen etter 1976-77 har tatt ulike løp. Dette skyldes ikke rovdyr eller andre naturgitte forhold. Det bør derfor være mulig å snu trenden innen Finnmark ved i noen grad å følge de strategier og faglige opplegg som har vært grunnleggende for utviklingen i sør. Klarhet i sør og mangel på klarhet i nord med hensyn til rammebetingelsene for reindriftsutøvelsen (reintall og antall driftsenheter innen distriktene samt høgste reintall pr. driftsenhet) er kanskje den mest fundamentale forskjell mellom områdene.

Downloads

Published

1990-09-01

How to Cite

Lenvik, D. (1990). Flokkstrukturering - tiltak for lønnsom og ressurstilpasset reindrift (Herd structure and production). Rangifer, 10(4), 21–35. https://doi.org/10.7557/2.10.4.908