Behandling av reinkalver med ivermectin første levehøst. Effekt på levendevekter andre levehøst

Authors

  • Eirik Heggstad Reindriftskontoret i Sør-Trøndelag og Hedmark, N-7460 Røros, Norge
  • Esben Bø Reindriftskontoret i Sør-Trøndelag og Hedmark, N-7460 Røros, Norge
  • Dag Lenvik Reindriftskontoret i Sør-Trøndelag og Hedmark, N-7460 Røros, Norge

DOI:

https://doi.org/10.7557/2.6.1-App.610

Keywords:

ivermectin, treatment, reindeer calves

Abstract

Reinen lever i et svært sårbart miljø, hvor små inngrep kan gi uante følger på lengre sikt. Innføring av medikamentbruk i en næring som tradisjonelt har klart seg uten medfører derfor et betydelig ansvar. For eksempel vil bruk av ivermectin på flokker fra dårlige, overbelastede beiter sannsynligvis gi bra effekt, men samtidig kan det bidra til å kamuflere problemer som kunne løses på annen måte, f.eks. ved omlegging av flokkstruktur og slakteuttak. Imidlertid vil bruk av ivermectin i reinflokker som lever under normalt gode betingelser kunne gi et resultat i form av økt kjøttavkastning som gjør at et evt. rutinemessig behandlingsopplegg vil kunne være økonomisk fordelaktig.

Downloads

Published

1986-06-01

How to Cite

Heggstad, E., Bø, E., & Lenvik, D. (1986). Behandling av reinkalver med ivermectin første levehøst. Effekt på levendevekter andre levehøst. Rangifer, 6(1-App), 77–79. https://doi.org/10.7557/2.6.1-App.610