En norsk pilotstudie av helsesøstres oppfatninger av pasienters health literacy: helsefremmende allmenndannelse

Hanne Søberg Finbråten, Kjell Sverre Pettersen

Fulltekst:

PDF

DOI: http://dx.doi.org/10.7557/14.2332

Emneord (Nøkkelord)

Health literacy, helsefremmende allmenndannelse, helsesøstre, helsekommunikasjon

Sammendrag

Bakgrunn Uttrykket “ansvar for egen helse” innebærer også evnen til kritisk evaluering av helseinformasjon. Slike kunnskaper og ferdigheter reflekterer health literacy (HL) – på norsk; helsefremmende allmenndannelse, som handler om å forstå, kunne skaffe seg tilgang på, kritisk vurdere og adekvat anvende helseinformasjon for ervervelse av god helse.

Hensikt Formålet var å kartlegge helsesøstres oppfatninger av brukeres tre hierarkiske nivåer av HL (Nutbeam 2000): functional HL (FHL), interactive HL (IHL) og critical HL (CHL).

Metode Et spørreskjema bestod av Likert-skalerte holdningsutsagn (fra 1 = sterkt uenig, til 5 = sterkt enig) som reflekterte FHL, IHL og CHL. Totalt N = 515 responderte. Faktor- og reliabilitetsanalyser etablerte konstrukter av utsagnsindikatorene som gjenspeilte FHL, IHL og CHL. Konstruktscorene ble sammenlignet.

Resultater Score på CHL var lavere enn på FHL og IHL. Enkelte nøkkelindikatorer i de tre konstruktene oppnådde lave score.

Konklusjon Brukernes HL-nivå bør tas i betraktning under helsekommunikasjon med helsesøstre.Copyright (c) 2012 Hanne Søberg Finbråten, Kjell Sverre Pettersen

Lisens URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/