Finn fram i forfatterregister

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle

A

Aars, Marianne, Universitetet i Tromsø (Norge)
Aars, Marianne, Norsk fysioterapiforbund
Aars, Nils A. (Norge)
Aarseth, Elfrid Margrete, Oslo Universitetssykehus HF Alderspsykiatrisk seksjon (Norge)
Almvik, Arve, Høyskolen i Nord-Trøndelag (HINT), Avdeling for helsefag, Steinkjer, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), NTNU Samfunnsforskning AS, Trondheim (Norge)
Alsaker, Sissel, Høgskolen i Sor-Trøndelag, Avd. for helse- og sosialfag (Norge)
Alstveit, Marit, Universitetet i Stavanger og UiT Norges arktiske universitet (Norge)
Alteren, Johanne, Nord universitet (Norge)
Alvsvåg, Herdis, Haraldsplass diakonale høgskole (Norge)
Amundsen, Marie-Lisbet, Høgskolen i Vestfold (Norge)
Andersen, Pernille Tangaard, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Syddansk Universitet (Danmark)
André, Beate, Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleierutdanning (Norge)
Andrews, Therese Marie, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen (Norge)
Andvig, Ellen, Høgskolen i Buskerud og Vestfold (Norge)
Antonsen, Elisabeth, Korshagen boliger, Skedsmo kommune
Arntsen, Camilla, Statoil ASA (Norge)

B

Bachmann, Liv, Høgskolen i Molde
Bak, Carsten Kronborg, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet (Danmark)
Baklien, Bergljot, Statens institutt for rusmiddelforskning (Norge)
Bergum, Inger Elisabeth, Høgskolen i Molde
Berthinussen, Ingrid S., Universitetet i Nordland, Campus Vesterålen (Norge)
Bingen, Susanne, Avdeling for Organisasjon og tjenesteutvikling
Birkeland, Mari Hellesen, Høgskolen i Sør-Trøndelag (Norge)
Bjerkeset, Ottar, Ottar Bjerkeset, Forsknings- og Utviklingsavdelingen, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag HF, og Institutt for Nevromedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
Bjørk, Ida Torunn, Universitetet i Oslo (Norge)
Bjørkquist, Catharina, Høgskolen i Østfold (Norge)
Bjørnestad, John Olav, Universitetet i Agder (Norge)
Bjørnstad, Kari E., Rehabiliteringsseksjonen, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Telemark HF, Ulefossveien, 3710 Skien (Norge)
Bjørsland, Bente, Høgskolen i Hedmark (Norge)
Bjørsland, Bente, Høgskolen i Hedemark, Avdeling for folkehelsefag (Norge)
Blekken, Lene Elisabeth, Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleierutdanning (Norge)
Boge, Jeanne (Norge)
Boge, Jeanne, Høgskolen i Bergen (Norge)
Bondas, Terese, Universitetet i Nordland, Profesjonshøgskolen, Campus Bodø (Norge)
Bondas, Terese, Universitet i Nordland, Profesjonshøgskolen (Norge)
Bongaard, Rob, Høgskolen i Telemark 3901 Porsgrunn (Norge)
Borg, Marit, Høgskolen i Buskerud, Fakultet for helsevitenskap, Institutt for forsking innen psykisk helse og rus (IFPR)
Borg, Marit, Høgskolen i Buskerud (Norge)
Brask, Ole David, Høgskolen i Molde
Brataas, Hildfrid V., Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Avdeling helsefag (Norge)
Brataas, Hildfrid V., Høgskolen i Nord-Trøndelag Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge (Norge)
Brataas, Hildfrid V., Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge Høgskolen i Nord-Trøndelag, Avdeling helsefag (Norge)
Brataas, Hilfrid V., Høgskolen i Nord-Trøndelag (Norge)
Breivik, Marit, Høgskolen i Bergen (Norge)
Brenden, Trine Kopperud, Lier kommune (Norge)
Brinchmann, Berit Støre, Universitetet i Nordland
Brunstad, Anne, Høgskolen i Bergen Institutt for videreutdanning Jordmorutdanningen (Norge)
Bruun, Stine Gjessing, Høgskolen i Vestfold (Norge)
Bygdnes, Anne Marit, Anne Marit Bygdnes, Kvæfjord kommune, Helse- og omsorgsavdeling

C

Callewaert, Staf
Cheetham, Nina Bøhle, UiT Norges arktiske universitet (Norge)
Christiansen, Bjørg, Høgskolen i Oslo og Akershus
Christiansen, Bjørg, Høgskolen i Oslo og Akershus (Norge)
Clausen, Camilla Tykgaard, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Syddansk Universitet. (Danmark)

D

Dale, Karl Yngvar, Høgskolen i Molde (Norge)
Debesay, Jonas, Høgskolen i Oslo og Akershus (Norge)
Drageset, Ingrid, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø (Norge)
Drageset, Ingrid, Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskaplige fakultetInstitutt for helse- og omsorgsfag (Norge)
Drageset, Sigrunn, Institutt for videreutdanning Avdeling for Helse og Sosialfag Høgskolen i Bergen (Norge)
Dragsten, Frode, Habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag, Trondheim (Norge)
Dyb, Kari, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset i Nord- Norge, Tromsø og Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging (ISS) Universitetet i Tromsø

E

Eckardt, Jens Peter, Bedre Psykiatri (Danmark)
Einarsen, Kari Anne, Haraldsplass diakonale høgskole (Norge)
Eines, Trude Fløystad, Høgskoleni Molde, Avd. for helse- og sosialfag (Norge)
Eines, Trude Fløystad, Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk, avdeling for helse og sosialfag (Norge)
Eliassen, Eli (Norge)
Ellingsen, Sidsel, Haraldsplass diakonale høgskole (Norge)
Elstad, Ingunn, Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskaplige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag (Norge)
Elstad, Ingunn, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø
Endresen, Arne, Universitetet i Stavanger (Norge)
Engedal, Knut, Oslo Universitetssykehus (Norge)
Eri, Tine Schauer, Høgskolen i Buskerud og Vestfold (Norge)
Evensen, Aud, Høgskolen i Nord-Trøndelag Avdeling helsefag (Norge)
Evensen, Aud, Høgskolen i Nord-Trøndelag (Norge)
Evju, Anne Svelstad, Avdeling for helse og samfunn, Høgskolen i Narvik

F

Fagerland, Tone, Universitetet i Nordland (Norge)
Fagerström, Lisbeth, Institutt for Sykepleievitenskap- Drammen, Høgskolen i Buskerud og Vestfold. (Norge)
Fause, Åshild, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø (Norge)
Fegran, Liv, Universitetet i Agder (Norge)
Fensli, Marthe M. F., Universitetet i Agder (Norge)
Finbråten, Hanne Søberg, Høgskolen i Hedemark, Avd. for folkehelsefag, Institutt for sykepleie og psykisk helse (Norge)
Finstad, Helga Helland
Finstad, Helga Helland, Universitetet i Nordland
Finstad, Helga Helland, Enhet for sykepleie og helsefag, Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland
Finstad, Helga Helland, Høgskolen i Bodø (Norge)
Flateland, Sylvi M., Universitetet i Agder (Norge)
Flo, Jill, Institutt for Sykepleievitenskap- Drammen, Høgskolen i Buskerud og Vestfold. (Norge)
Forinder, Ulla, Nordiska Høgskolen for Folkehelsevitenskap (Sverige)
Foss, Christina, Universitetet i Oslo (Norge)
Fossøy, Aud Berit, Høgskulen i Sogn og Fjordane (Norge)
Fossøy, Aud Berit, Høgskulen i Sogn og Fjordane (Norge)
Fougner, Marit, Høgskolen i Oslo Avdeling for Helsefag bachelorutdanningen i fysioterapi studieretning mensendieck (Norge)
Fredriksen, Svein-Tore Dreyer, Høgskolen i Harstad (Norge)
Fredriksen, Sven-Tore Dreyer, Universitetet i Nordland, Profesjonshøgskolen (Norge)
Furunes, Kari Anita, Meråkers Sanitetsforenings Kurbad AS (Norge)
Fylling, Grete, Høgskolen i Ålesund (Norge)

G

Gammersvik, Åse, Haraldsplass diakonale høgskole (Norge)
Gjengedal, Eva Johanne, Høgskolen i Molde (Norge)
Gjengedal, Eva
Gjengedal, Eva, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen, professor II ved Høgskolen i Molde. (Norge)
Gran, Siv Venke, Høgskolen i Buskerud, Avd. helsefag
Gråwe, Rolf W., Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, Postboks 3250, Sluppen, 7000 Trondheim (Norge)
Gregersen, Anne-Grethe, Høgskolen i Østfold (Norge)
Gressnes, Thomas, Høgskolen i Harstad, Økonomi og samfunnsfag
Gripsrud, Birgitta Haga, Forskningsavdelingen, Stavanger Universitetssjukehus (Norge)
Grov, Ellen Karine, Høgskulen i Sogn og Fjordane (Norge)
Grov, Ellen Karine, Høgskolen i Buskerud (Norge)
Grov, Ellen Karine, Universitetet i Oslo Høgskulen i Sogn og Fjordane (Norge)
Grønvik, Cecilie Katrine Utheim, Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk, avdeling for helse og sosialfag (Norge)
Grønvik, Cecilie Katrine Utheim, Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk, avdeling for helse og sosialfag (Norge)
Guttormsen, Thorbjørg, Universitetet i Tromsø (Norge)
Gylløw, Kjersti, VID Diakonhjemmet høgskole (Norge)

H

Hagen, Berit, Høgskolen i Ålesund (Norge)
Hagtvedt, Mari Landsverk, Høgskolen i Buskerud og Vestfold (Norge)
Halding, Anne-Grethe, Høgskulen i Sogn og Fjordane (Norge)
Hallandvik, Jan Erik, Institutt for Psykososial helse. Universitetet i Agder (Norge)
Hallandvik, Jan-Erik, Fakultet for Helse og Idrettsvitenskap. Institutt for psykososial helse. Universitetet i Agder
Halvorsen, Anne, Universitetet i Agder (Norge)
Hamran, Torun, Torunn Hamran, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø
Handeland, Jorunn Aas, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo (Norge)
Hansen, Ellen Sæter, Vestre Viken HF Klinikk for psykisk helse og rus FoU-enheten Sykehuset Buskerud (Norge)
Hansen, Gunnar Vold, Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag (Norge)
Hanssen, Helene, Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag. (Norge)
Hanssen, Helene, Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag (Norge)
Hanssen, Tove Aminda, Universitetssykehuset Nord-Norge, UiT Norges arktiske universitet
Haugan, Nancy, Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger
Haugård, Ellinor, Introduksjonssenter for utlendinger, Drammen (Norge)
Haugdahl, Hege S., Forsknings- og Utviklingsavdelingen, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag HF
Hauge, Kari Westad, Høgskolen i Molde (Norge)
Hauge, Kari Westad, Høgskolen i Molde, avd. for helse- og sosialfag (Norge)
Hauge, Solveig, Høgskolen i Telemark (Norge)
Haugsmyr, Eli, Kirurgisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus (Norge)
Haukanes, Haldis, Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen (Norge)
Haukom, Margareth Gauslaa, Haraldsplass diakonale høgskole (Norge)
Heggdal, Wenche Mongstad, Høgskolen i Molde
Helgesen, Ann Karin, Høgskolen i Østfold (Norge)
Hjelle, Kari Margrete, Høgskolen i Bergen, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi (Norge)
Hov, Reidun, Høgskolen i Hedmark (Norge)
Hovland, Gro, Høgskulen i Sogn og Fjordane avdeling for helsefag (Norge)
Hukkelås, Britt, St. Olavs Hospital HF (Norge)
Hynne, Astrid Bjørnerheim, Høgskulen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning (Norge)
Høium, Kari, HiOA
Høium, Kari, Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for atferdsvitenskap (Norge)
Høium, Kari, Høgskolen i Akershus, Avdeling for atferdsvitenskap (Norge)
Høium, Kari, Høgskolen i Oslo og Akershus (Norge)
Høye, Sevald, Høgskolen i Hedmark (Norge)

I

Igesund, Unni, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske universitet (Norge)
Inderhaug, Hans, Høgskolen i Molde

J

Jensen, Inger, University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg (Danmark)
Jensen, Jens Peter Dam Eckardt, Bedre psykiatri, Frederiksberg Danmark (Danmark)
Jensen, Lene Bjerke, Nitor AS, Lørenskog kommune
Jensen, Renate, Frydenhaug skole og ressurssenter (Norge)
Johannesen, Berit, Universitetet i Agder
Johannessen, Berit, Universitetet i Agder
Johannessen, Berit, Fakultet for Helse og Idrettsvitenskap. Institutt for helse og sykepleievitenskap. Universitetet i Agder. (Norge)
Johannessen, Berit, Institutt for Helse og Sykepleievitenskap. Universitetet i Agder (Norge)
Johansen, Venke Frederike, Fakultet for helse- og idrettsfag, Universitetet i Agder (Norge)
Johnsgaard, Tone, Høgskolen i Bergen (Norge)
Jullumstrø, Sidsel, St. Olavs Hospital HF (Norge)
Julnes, Signe Gunn, Høgskolen i Molde
Julnes, Signe Gunn, Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk, avdeling for helse og sosialfag (Norge)
Julnes, Signe Gunn, Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk, avdeling for helse og sosialfag (Norge)
Jystad, Marte A., Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 0158 Oslo (Norge)
Jægtvik, Trude, Nord universitet (Norge)
Jørgensen, Øyvind, Personal- og Organisasjonsavdelinga Helse Bergen HF (Norge)

K

Karlsen, Rune, Universitetet i Nordland
Karlsson, Bengt, Høgskolen i Buskerud og Vestfold (Norge)
Karlsson, Bengt, Høgskolen i Buskerud, Fakultet for helsevitenskap, Institutt for forsking innen psykisk helse og rus (IFPR (Norge)
Karlsson, Bengt, Høgskolen i Buskerud (Norge)
Kasen, Anne, Universitetet i Nordland, Enheten för vårdvetenskap. Åbo Akademi, Vasa, Finland (Norge)
Killie, Paul A., Lovisenberg Diakonale Høgskole (Norge)
Kitzmüller, Gabriele (Norge)
Kleiven, Hanne Hestvik, Trøndelag Forskning og Utvikling AS. (Norge)
Klette, Gøril Salomonsen, Bodø videregående skole, helse og oppvekst (Norge)
Klintwall, Lars, Høgskolen i Oslo og Akershus (Norge)
Knudsen, Liv-Berit, Universitetet i Tromsø (Norge)
Knudsen Gullslett, Monika, Høgskolen i Buskerud (Norge)
Knutsen, Ingrid Ruud, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus (Norge)
Kobbeltvedt, Therese, Norges Handelshøyskole, Institutt for Strategi og Ledelse (Norge)
Kongsgård, Bente, Høgskolelektor, Høgskolen i Oslo og Akershus, Avdeling for atferdsvitenskap, Bachelor i vernepleie
Korsnes, Maria Stylianou, Oslo Universitetssykehus HF Alderspsykiatrisk seksjon (Norge)
Kristensen, Dorte Vesterager, Institutt for Sykepleievitenskap- Drammen, Høgskolen i Buskerud og Vestfold. (Norge)
Kristiansen, Maria, Københavns Universitet (Danmark)
Kronborg Bak, Carsten, Aalborg Universitet (Sverige)
Kuosa, Kirsti Inkeri
Kvam, Fred Ivan, Institutt for sykepleiefag, Høgskolen i Bergen (Norge)
Kvangarsnes, Marit, Høgskulen i Ålesund, avdeling for helsefag Helse Møre og Romsdal (Norge)
Kvangarsnes, Marit, Høgskolen i Ålesund (Norge)
Kvangarsnes, Marit, Høgskolen i Ålesund
Kvarme, Lisbeth Gravdal, Høgskolen i Oslo og Akershus (Norge)
Kvigne, Kari, Høgskolen i Hedmark (Norge)
Kvigne, Kari, Høgskolen i Hedemark, Avd. for folkehelsefag og Høgskolen i Sogn og Fjordane, Avd. helsefag
Kvigne, Kari, Høgskulen i Hedmark og Nord universitet, Sandnessjøen (Norge)
Kvigne, Kari, Nord universitet og Høgskolen i Hedmark (Norge)
Kymre, Ingjerd Gåre, Universitetet i Nordland (Norge)
Kyrkjebø, Dagrun, Høgskulen i Sogn og Fjordane avdeling for helsefag

L

Landmark, Bjørg Th., Høgskolen i Buskerud, Avd. helsefag (Norge)
Landstad, Bodil, Høgskolen i Nord-Trøndelag; Mittuniversitetet (Norge)
Larsen, Monica Holm, Høgskolen i Oslo og Akershus (Norge)
Larsen, Toril Agnete, Universitetet i Tromsø (Norge)
Larsen, Torill M. B., Psykologisk fakultet , Hemil-senteret, Universitet i Bergen (Norge)
Leegaard, Marit, Høgskolen i Oslo og Akershus (Norge)
Lid, Else Marie, Nord universitet, Sandnessjøen (Norge)
Lillevik, Ole Greger, Høgskolen i Narvik (Norge)
Lindseth, Anders, Universitetet i Nordland
Ljunggren, Birgitte, Trøndelag Forskning og Utvikling AS. (Norge)
Lode, Kirsten, Forskningsavdelingen, Stavanger Universitetssjukehus (Norge)
Lorem, Geir, UiT Norges Arktiske Universitet (Norge)
Lotherington, Ann Therese, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Nordland, Bodø (Norge)
Lotherington, Ann Therese, Norut – Northern Research Institute, Tromsø (Norge)
Lunde, Hilde, Høgskolen i Oslo og Akershus (Norge)
Lybak, Kari, Kirurgisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus (Norge)
Lykkesle, Else, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde (Norge)
Lykkeslet, Else
Lykkeslet, Else, Høgskolen i Molde (Northern Mariana Islands)

M

Magnussen, Inger- Lise, Universitetet i Nordland, Profesjonshøgskolen, Campus Vesterålen - Stokmarknes. (Norge)
Marsfjell, Anneli Knudsen (Norge)
Måseide, Per, Universitetet i Nordland (Norge)
Masvie, Toril Beate, Høgskolen i Nesna (Norge)
Mathisen, Vår, UiT Norges Arktiske Universitet (Norge)
Mcpherson, Bodil A., Oslo Universitetssykehus HF Alderspsykiatrisk seksjon (Norge)
Michaelsen, Ragnhild, Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- og sosialfag (Norge)
Midtbust, May Helen, Høgskolen i Ålesund (Norge)
Moldjord, Wenke, Høgskolen i Hedmark (Norge)
Molnes, Sven Inge, Høgskolen i Ålesund (Norge)
Moltu, Christian, Høgskulen i Sogn og Fjordane (Norge)
Monstad, Nina Jenny Tresvik, Haraldsplass diakonale høgskole (Norge)
Moshina, Nataliia, Statistisk Sentralbyrå; Kreftregisteret (Norge)
Munkner, Diana, Høgskolen i Bergen, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi (Norge)
Mygind, Anna, Københavns Universitet (Danmark)
Mæhre, Kjersti Sunde, Høgskolen i Harstad (Norge)
Mækelæ, Jonny, Universitetet i Nordland (Norge)

N

Nåvik, Marit, Sykehuset Telemark HF (Norge)
Nessa, John, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB (Norge)
Nilsen, Gudrun, Avdeling for helsefag, Høgskolen i Finnmark (Norge)
Nilsen, Ragnhild, Universitetet i Tromsø Institutt for helse- og omsorgsfag (Norge)
Normann, Ketil, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø (Norge)
Normann, Ketil, Unversitetet i Tromsø, Det helsevitenskaplige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag (Norge)
Norvoll, Reidun, Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn, Blindern, Oslo (Norge)
Nyheim, Beate, Nasjonalt senter for Samhandling og Telemedisin Tromsø (Norge)
Nøst, Torunn Hatlen, St. Olavs Hospital Kirurgisk klinikk (Norge)

O

Obstfelder, Aud, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø Senter for omsorgsforskning, Østlandet, Høgskolen i Gjøvik, Gjøvik
Obstfelder, Aud, UiT Norges Arktiske Universitet (Norge)
Odland, Liv-Helen J. (Norge)
Odland, Liv-Helen, Profesjonshøgskolen Høgskolen i Bodø bachelorutdanningen i sykepleie (Norge)
Olsø, Turid Møller, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), NTNU Samfunnsforskning AS, Trondheim (Norge)
Ormbostad, Helga A. K., Molde behandlingssenter (Norge)
Ottesen, Anneli, Hjemmetjenesten bydel Frogner (Norge)

P

Pedersen, Karen Louise, Haraldsplass diakonale høgskole (Norge)
Petersen, Karin Anna (Norge)

1 - 250 av 364 elementer    1 2 > >>