Finn fram i forfatterregister

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle

A

Aars, Marianne, Universitetet i Tromsø (Norge)
Aars, Marianne, Norsk fysioterapiforbund
Aars, Nils A. (Norge)
Aarseth, Elfrid Margrete, Oslo Universitetssykehus HF Alderspsykiatrisk seksjon (Norge)
Almvik, Arve, Høyskolen i Nord-Trøndelag (HINT), Avdeling for helsefag, Steinkjer, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), NTNU Samfunnsforskning AS, Trondheim (Norge)
Alsaker, Sissel, Høgskolen i Sor-Trøndelag, Avd. for helse- og sosialfag (Norge)
Alvsvåg, Herdis, Haraldsplass diakonale høgskole (Norge)
Amundsen, Marie-Lisbet, Høgskolen i Vestfold (Norge)
Andersen, Pernille Tangaard, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Syddansk Universitet (Danmark)
André, Beate, Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleierutdanning (Norge)
Andrews, Therese Marie, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen (Norge)
Andvig, Ellen, Høgskolen i Buskerud og Vestfold (Norge)
Antonsen, Elisabeth, Korshagen boliger, Skedsmo kommune
Arntsen, Camilla, Statoil ASA (Norge)

B

Bak, Carsten Kronborg, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet (Danmark)
Baklien, Bergljot, Statens institutt for rusmiddelforskning (Norge)
Berthinussen, Ingrid S., Universitetet i Nordland, Campus Vesterålen (Norge)
Bingen, Susanne, Avdeling for Organisasjon og tjenesteutvikling
Birkeland, Mari Hellesen, Høgskolen i Sør-Trøndelag (Norge)
Bjerkeset, Ottar, Ottar Bjerkeset, Forsknings- og Utviklingsavdelingen, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag HF, og Institutt for Nevromedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
Bjørkquist, Catharina, Høgskolen i Østfold (Norge)
Bjørnestad, John Olav, Universitetet i Agder (Norge)
Bjørnstad, Kari E., Rehabiliteringsseksjonen, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Telemark HF, Ulefossveien, 3710 Skien (Norge)
Bjørsland, Bente, Høgskolen i Hedmark (Norge)
Bjørsland, Bente, Høgskolen i Hedemark, Avdeling for folkehelsefag (Norge)
Blekken, Lene Elisabeth, Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleierutdanning (Norge)
Boge, Jeanne, Høgskolen i Bergen (Norge)
Bondas, Terese, Universitetet i Nordland, Profesjonshøgskolen, Campus Bodø (Norge)
Bondas, Terese, Universitet i Nordland, Profesjonshøgskolen (Norge)
Bongaard, Rob, Høgskolen i Telemark 3901 Porsgrunn (Norge)
Borg, Marit, Høgskolen i Buskerud (Norge)
Borg, Marit, Høgskolen i Buskerud, Fakultet for helsevitenskap, Institutt for forsking innen psykisk helse og rus (IFPR)
Brataas, Hildfrid V., Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Avdeling helsefag (Norge)
Brataas, Hildfrid V., Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge Høgskolen i Nord-Trøndelag, Avdeling helsefag (Norge)
Brataas, Hildfrid V., Høgskolen i Nord-Trøndelag Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge (Norge)
Brataas, Hilfrid V., Høgskolen i Nord-Trøndelag (Norge)
Brenden, Trine Kopperud, Lier kommune (Norge)
Brinchmann, Berit Støre, Universitetet i Nordland
Brunstad, Anne, Høgskolen i Bergen Institutt for videreutdanning Jordmorutdanningen (Norge)
Bruun, Stine Gjessing, Høgskolen i Vestfold (Norge)
Bygdnes, Anne Marit, Anne Marit Bygdnes, Kvæfjord kommune, Helse- og omsorgsavdeling

C

Clausen, Camilla Tykgaard, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Syddansk Universitet. (Danmark)

D

Dale, Karl Yngvar, Høgskolen i Molde (Norge)
Drageset, Ingrid, Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskaplige fakultetInstitutt for helse- og omsorgsfag (Norge)
Drageset, Ingrid, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø (Norge)
Drageset, Sigrunn, Institutt for videreutdanning Avdeling for Helse og Sosialfag Høgskolen i Bergen (Norge)
Dragsten, Frode, Habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag, Trondheim (Norge)
Dyb, Kari, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset i Nord- Norge, Tromsø og Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging (ISS) Universitetet i Tromsø

E

Einarsen, Kari Anne, Haraldsplass diakonale høgskole (Norge)
Eines, Trude Fløystad, Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk, avdeling for helse og sosialfag (Norge)
Eines, Trude Fløystad, Høgskoleni Molde, Avd. for helse- og sosialfag (Norge)
Eliassen, Eli (Norge)
Ellingsen, Sidsel, Haraldsplass diakonale høgskole (Norge)
Elstad, Ingunn, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø
Elstad, Ingunn, Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskaplige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag (Norge)
Endresen, Arne, Universitetet i Stavanger (Norge)
Engedal, Knut, Oslo Universitetssykehus (Norge)
Eri, Tine Schauer, Høgskolen i Buskerud og Vestfold (Norge)
Evensen, Aud, Høgskolen i Nord-Trøndelag Avdeling helsefag (Norge)
Evensen, Aud, Høgskolen i Nord-Trøndelag (Norge)
Evju, Anne Svelstad, Avdeling for helse og samfunn, Høgskolen i Narvik

F

Fagerland, Tone, Universitetet i Nordland (Norge)
Fagerström, Lisbeth, Institutt for Sykepleievitenskap- Drammen, Høgskolen i Buskerud og Vestfold. (Norge)
Fause, Åshild, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø (Norge)
Fegran, Liv, Universitetet i Agder (Norge)
Finbråten, Hanne Søberg, Høgskolen i Hedemark, Avd. for folkehelsefag, Institutt for sykepleie og psykisk helse (Norge)
Finstad, Helga Helland, Enhet for sykepleie og helsefag, Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland
Finstad, Helga Helland, Høgskolen i Bodø (Norge)
Finstad, Helga Helland, Universitetet i Nordland
Finstad, Helga Helland
Flo, Jill, Institutt for Sykepleievitenskap- Drammen, Høgskolen i Buskerud og Vestfold. (Norge)
Forinder, Ulla, Nordiska Høgskolen for Folkehelsevitenskap (Sverige)
Fossøy, Aud Berit, Høgskulen i Sogn og Fjordane (Norge)
Fougner, Marit, Høgskolen i Oslo Avdeling for Helsefag bachelorutdanningen i fysioterapi studieretning mensendieck (Norge)
Fredriksen, Svein-Tore Dreyer, Høgskolen i Harstad (Norge)
Fredriksen, Sven-Tore Dreyer, Universitetet i Nordland, Profesjonshøgskolen (Norge)
Furunes, Kari Anita, Meråkers Sanitetsforenings Kurbad AS (Norge)
Fylling, Grete, Høgskolen i Ålesund (Norge)

G

Gammersvik, Åse, Haraldsplass diakonale høgskole (Norge)
Gjengedal, Eva, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen, professor II ved Høgskolen i Molde. (Norge)
Gran, Siv Venke, Høgskolen i Buskerud, Avd. helsefag
Gråwe, Rolf W., Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, Postboks 3250, Sluppen, 7000 Trondheim (Norge)
Gregersen, Anne-Grethe, Høgskolen i Østfold (Norge)
Gressnes, Thomas, Høgskolen i Harstad, Økonomi og samfunnsfag
Gripsrud, Birgitta Haga, Forskningsavdelingen, Stavanger Universitetssjukehus (Norge)
Grov, Ellen Karine, Høgskolen i Buskerud (Norge)
Grov, Ellen Karine, Universitetet i Oslo Høgskulen i Sogn og Fjordane (Norge)
Grønvik, Cecilie Katrine Utheim, Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk, avdeling for helse og sosialfag (Norge)
Grønvik, Cecilie Katrine Utheim, Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk, avdeling for helse og sosialfag (Norge)
Guttormsen, Thorbjørg, Universitetet i Tromsø (Norge)

H

Hagen, Berit, Høgskolen i Ålesund (Norge)
Hagtvedt, Mari Landsverk, Høgskolen i Buskerud og Vestfold (Norge)
Hallandvik, Jan Erik, Institutt for Psykososial helse. Universitetet i Agder (Norge)
Hallandvik, Jan-Erik, Fakultet for Helse og Idrettsvitenskap. Institutt for psykososial helse. Universitetet i Agder
Hamran, Torun, Torunn Hamran, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø
Handeland, Jorunn Aas, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo (Norge)
Hansen, Ellen Sæter, Vestre Viken HF Klinikk for psykisk helse og rus FoU-enheten Sykehuset Buskerud (Norge)
Hansen, Gunnar Vold, Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag (Norge)
Hanssen, Helene, Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag (Norge)
Hanssen, Helene, Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag. (Norge)
Haugan, Nancy, Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger
Haugård, Ellinor, Introduksjonssenter for utlendinger, Drammen (Norge)
Haugdahl, Hege S., Forsknings- og Utviklingsavdelingen, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag HF
Hauge, Kari Westad, Høgskolen i Molde, avd. for helse- og sosialfag (Norge)
Hauge, Solveig, Høgskolen i Telemark (Norge)
Haugsmyr, Eli, Kirurgisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus (Norge)
Haukanes, Haldis, Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen (Norge)
Haukom, Margareth Gauslaa, Haraldsplass diakonale høgskole (Norge)
Helgesen, Ann Karin, Høgskolen i Østfold (Norge)
Hjelle, Kari Margrete, Høgskolen i Bergen, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi (Norge)
Hov, Reidun, Høgskolen i Hedmark (Norge)
Hovland, Gro, Høgskulen i Sogn og Fjordane avdeling for helsefag (Norge)
Hynne, Astrid Bjørnerheim, Høgskulen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning (Norge)
Høium, Kari, Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for atferdsvitenskap (Norge)
Høium, Kari, Høgskolen i Akershus, Avdeling for atferdsvitenskap (Norge)
Høium, Kari, Høgskolen i Oslo og Akershus (Norge)
Høium, Kari, HiOA
Høye, Sevald, Høgskolen i Hedmark (Norge)

J

Jensen, Inger, University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg (Danmark)
Jensen, Jens Peter Dam Eckardt, Bedre psykiatri, Frederiksberg Danmark (Danmark)
Jensen, Lene Bjerke, Nitor AS, Lørenskog kommune
Jensen, Renate, Frydenhaug skole og ressurssenter (Norge)
Johannesen, Berit, Universitetet i Agder
Johannessen, Berit, Universitetet i Agder
Johannessen, Berit, Fakultet for Helse og Idrettsvitenskap. Institutt for helse og sykepleievitenskap. Universitetet i Agder. (Norge)
Johannessen, Berit, Institutt for Helse og Sykepleievitenskap. Universitetet i Agder (Norge)
Johansen, Venke Frederike, Fakultet for helse- og idrettsfag, Universitetet i Agder (Norge)
Julnes, Signe Gunn, Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk, avdeling for helse og sosialfag (Norge)
Julnes, Signe Gunn, Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk, avdeling for helse og sosialfag (Norge)
Jystad, Marte A., Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 0158 Oslo (Norge)
Jørgensen, Øyvind, Personal- og Organisasjonsavdelinga Helse Bergen HF (Norge)

K

Karlsen, Rune, Universitetet i Nordland
Karlsson, Bengt, Høgskolen i Buskerud, Fakultet for helsevitenskap, Institutt for forsking innen psykisk helse og rus (IFPR (Norge)
Karlsson, Bengt, Høgskolen i Buskerud (Norge)
Karlsson, Bengt, Høgskolen i Buskerud og Vestfold (Norge)
Kasen, Anne, Universitetet i Nordland, Enheten för vårdvetenskap. Åbo Akademi, Vasa, Finland (Norge)
Kitzmüller, Gabriele (Norge)
Kleiven, Hanne Hestvik, Trøndelag Forskning og Utvikling AS. (Norge)
Klette, Gøril Salomonsen, Bodø videregående skole, helse og oppvekst (Norge)
Klintwall, Lars, Høgskolen i Oslo og Akershus (Norge)
Knudsen, Liv-Berit, Universitetet i Tromsø (Norge)
Knudsen Gullslett, Monika, Høgskolen i Buskerud (Norge)
Kobbeltvedt, Therese, Norges Handelshøyskole, Institutt for Strategi og Ledelse (Norge)
Kongsgård, Bente, Høgskolelektor, Høgskolen i Oslo og Akershus, Avdeling for atferdsvitenskap, Bachelor i vernepleie
Korsnes, Maria Stylianou, Oslo Universitetssykehus HF Alderspsykiatrisk seksjon (Norge)
Kristensen, Dorte Vesterager, Institutt for Sykepleievitenskap- Drammen, Høgskolen i Buskerud og Vestfold. (Norge)
Kristiansen, Maria, Københavns Universitet (Danmark)
Kronborg Bak, Carsten, Aalborg Universitet (Sverige)
Kuosa, Kirsti Inkeri
Kvam, Fred Ivan, Institutt for sykepleiefag, Høgskolen i Bergen (Norge)
Kvangarsnes, Marit, Høgskulen i Ålesund, avdeling for helsefag Helse Møre og Romsdal (Norge)
Kvangarsnes, Marit, Høgskolen i Ålesund
Kvangarsnes, Marit, Høgskolen i Ålesund (Norge)
Kvigne, Kari, Høgskolen i Hedmark (Norge)
Kvigne, Kari, Høgskolen i Hedemark, Avd. for folkehelsefag og Høgskolen i Sogn og Fjordane, Avd. helsefag
Kymre, Ingjerd Gåre, Universitetet i Nordland (Norge)
Kyrkjebø, Dagrun, Høgskulen i Sogn og Fjordane avdeling for helsefag

L

Landmark, Bjørg Th., Høgskolen i Buskerud, Avd. helsefag (Norge)
Landstad, Bodil, Høgskolen i Nord-Trøndelag; Mittuniversitetet (Norge)
Larsen, Toril Agnete, Universitetet i Tromsø (Norge)
Larsen, Torill M. B., Psykologisk fakultet , Hemil-senteret, Universitet i Bergen (Norge)
Leegaard, Marit, Høgskolen i Oslo og Akershus (Norge)
Lillevik, Ole Greger, Høgskolen i Narvik (Norge)
Lindseth, Anders, Universitetet i Nordland
Ljunggren, Birgitte, Trøndelag Forskning og Utvikling AS. (Norge)
Lode, Kirsten, Forskningsavdelingen, Stavanger Universitetssjukehus (Norge)
Lorem, Geir, UiT Norges Arktiske Universitet (Norge)
Lotherington, Ann Therese, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Nordland, Bodø (Norge)
Lotherington, Ann Therese, Norut – Northern Research Institute, Tromsø (Norge)
Lunde, Hilde, Høgskolen i Oslo og Akershus (Norge)
Lybak, Kari, Kirurgisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus (Norge)
Lykkesle, Else, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde (Norge)
Lykkeslet, Else, Høgskolen i Molde (Northern Mariana Islands)

M

Magnussen, Inger- Lise, Universitetet i Nordland, Profesjonshøgskolen, Campus Vesterålen - Stokmarknes. (Norge)
Marsfjell, Anneli Knudsen (Norge)
Måseide, Per, Universitetet i Nordland (Norge)
Masvie, Toril Beate, Høgskolen i Nesna (Norge)
Mathisen, Vår, UiT Norges Arktiske Universitet (Norge)
Mcpherson, Bodil A., Oslo Universitetssykehus HF Alderspsykiatrisk seksjon (Norge)
Michaelsen, Ragnhild, Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- og sosialfag (Norge)
Midtbust, May Helen, Høgskolen i Ålesund (Norge)
Moldjord, Wenke, Høgskolen i Hedmark (Norge)
Molnes, Sven Inge, Høgskolen i Ålesund (Norge)
Monstad, Nina Jenny Tresvik, Haraldsplass diakonale høgskole (Norge)
Moshina, Nataliia, Statistisk Sentralbyrå; Kreftregisteret (Norge)
Munkner, Diana, Høgskolen i Bergen, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi (Norge)
Mygind, Anna, Københavns Universitet (Danmark)
Mæhre, Kjersti Sunde, Høgskolen i Harstad (Norge)
Mækelæ, Jonny, Universitetet i Nordland (Norge)

N

Nåvik, Marit, Sykehuset Telemark HF (Norge)
Nessa, John, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB (Norge)
Nilsen, Gudrun, Avdeling for helsefag, Høgskolen i Finnmark (Norge)
Nilsen, Ragnhild, Universitetet i Tromsø Institutt for helse- og omsorgsfag (Norge)
Normann, Ketil, Unversitetet i Tromsø, Det helsevitenskaplige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag (Norge)
Normann, Ketil, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø (Norge)
Norvoll, Reidun, Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn, Blindern, Oslo (Norge)
Nyheim, Beate, Nasjonalt senter for Samhandling og Telemedisin Tromsø (Norge)
Nøst, Torunn Hatlen, St. Olavs Hospital Kirurgisk klinikk (Norge)

O

Obstfelder, Aud, UiT Norges Arktiske Universitet (Norge)
Obstfelder, Aud, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø Senter for omsorgsforskning, Østlandet, Høgskolen i Gjøvik, Gjøvik
Odland, Liv-Helen J. (Norge)
Odland, Liv-Helen, Profesjonshøgskolen Høgskolen i Bodø bachelorutdanningen i sykepleie (Norge)
Olsø, Turid Møller, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), NTNU Samfunnsforskning AS, Trondheim (Norge)

P

Pedersen, Karen Louise, Haraldsplass diakonale høgskole (Norge)
Petersen, Karin Anna, Universitetet i Bergen (Norge)
Pettersen, Kjell Sverre, Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag, Institutt for helse, ernæring og ledelse (Norge)

R

Rabben, Jannicke, Kreftforeningen (Norge)
Rach, Mette Kristin, Bærum kommune (Norge)
Råholm, Maj-Britt, Høgskulen i Sogn og Fjordane avdeling for helsefag
Ramsdal, Helge, Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag (Norge)
Reime, Marit Hegg, Institutt for sykepleiefag, Høgskolen i Bergen Haukelandsbakken 45, 5009 Bergen
Remme, Åsa Rommetveit, Kirurgisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus (Norge)
Rognsaa, Reidun, Høgskolen i Østfold (Norge)
Rokstad, Anne Marie Mork, Aldring og helse, Oslo universitetssykehus, avdeling Ullevål, Med.div., Ger.avd. (Norge)
Rommetveit, Margunn, Høgskolen i Bergen (Norge)
Røkholt, Gro, Høgskolen i Oslo og Akershus (Norge)
Røykenes, Kari, Høgskolen Betanien, Bergen (Norge)

S

Schei, Edvin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB (Norge)
Schøyen, Kari Helen, Avdeling for kompleks epilepsi, klinikk for kirurgi og nevrofag, Oslo universitetssykehus (Norge)
Skaalvik, Mari Wolff, Universitetet i Tromsø (Norge)
Skatvedt, Astrid, Høgskolen i Buskerud og Vestfold (Norge)
Skinner, Marianne Sundlisæter, Høgskolen i Gjøvik (Norge)
Skisland, Anne Valen-Senstad, Universitetet i Agder (Norge)
Skoglund, Inger, UiT Norges arktiske universitet (Norge)
Skovdahl, Kirsti, Høgskolen i Ålesund (Norge)
Skrondal, Torill, Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- og sosialfag (Norge)
Smith, Kari, Psykologisk fakultet , Institutt for pedagogikk, Universitet i Bergen (Norge)
Söderhamn, Olle, Universitetet i Agder (Norge)
Soini, Ulla, Akershus Universitetssykehus (Norge)
Solbakken, Rita, Universitetet i Nordland, Profesjonshøgskolen, Campus Vesterålen- Leknes (Norge)
Solbjør, Marit, Trøndelag Forskning og Utvikling AS (Norge)
Solhaug, Line Margrethe, Bærum kommune (Norge)
Solvoll, Betty-Ann, Universitetet I Nordland (Norge)
Sommerseth, Rita, Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag (Norge)
Sommerseth, Rita, Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag. (Norge)
Stalsberg, Ragna, Høgskolen i Sør-Trøndelag (Norge)
Stalsberg, Ragna (Norge)
Steen, Ada, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø (Norge)
Steen, June Jacobsen, Fakultet for Helse og Idrettsvitenskap. Institutt for helse og sykepleievitenskap. Universitetet i Agder (Norge)
Steen, June Jacobsen, Institutt for Helse og Sykepleievitenskap. Universitetet i Agder (Norge)
Stensland, Per, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB (Norge)
Stokkenes, Grethe, Høgskolen i Bergen Avdeling for Helsefag Institutt for fysioterapi (Norge)
Storesund, Laila, Haraldsplass diakonale sykehus, Bergen (Norge)
Storheil, Anne Julie, Lier kommune (Norge)
Storli, Sissel Lisa, Universitetet i Tromsø (Norge)
Sundal, Hildegunn, Høgskolen i Molde (Norge)
Svendsgård, Bodil, Profesjonshøgskolen Høgskolen i Bodø (Norge)
Svindseth, Marit Følsvik, Høgskolen i Ålesund (Norge)
Svindseth, Marit F., Høgskolen i Ålesund, Avdeling for Helsefag (Norge)
Syse, Astri, Statistisk Sentralbyrå; Kreftregisteret (Norge)

1 - 250 av 296 elementer    1 2 > >>