Hedvig Schönbäck, De svenska städernas begravningsplatser 1770–1830: arkitektur, sanitet och det sociala rummet (Stockholm: Stockholmia, 2008). 347 s.

  • Gunnar Broberg Lund
Published
2009-10-01
Section
Dissertations

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>