Claes G. Olsson, Omsorg & kontroll: en handikapphistorisk studie 1750–1930: föreställningar och levnadsförhållanden (Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, 2010). 314 s.

Gunnar Broberg

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.7557/4.3278

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/