Claes G. Olsson, Omsorg & kontroll: en handikapphistorisk studie 1750–1930: föreställningar och levnadsförhållanden (Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, 2010). 314 s.

  • Gunnar Broberg Lund
Published
2015-01-03
Section
Dissertations

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>