Oppslag

Endring av artikkel Dannelse og samskaping av utdanning mellom akademia og sykehjem, https://doi.org/10.7557/14.5199

2021-01-12

På grunn av en redaksjonell feil ble en ufullstendig utgave av artikkelen; "Dannelse og samskapning av utdanning mellom akademia og sykehjem, En kritisk etnografisk studie" forfattet av Gunilla Kulla og Åshild Slettebø publisert 22.12.2020, https://doi.org/10.7557/14.5199

Denne artikkelen ble byttet ut med den riktige versjonen 12.01.2121 og er publisert som https://doi.org/10.7557/14.5199, Versjon 2.  

Les mer om «Endring av artikkel Dannelse og samskaping av utdanning mellom akademia og sykehjem, https://doi.org/10.7557/14.5199»

Nyeste utgave

Årg 17 Nr 1 (2021): Nordisk tidsskrift for helseforskning
Publisert: 2021-05-07

Fagfellevurderte artikler

Fagfellevurderte essays

Vis alle utgavene