Nordisk tidsskrift for helseforskning

Tidsskriftets hjemmeside: bilde
er i første rekke ment som et tilbud til undervisnings- og forskningspersonalet ved institusjoner i Norden som driver med helsefagutdanning. Tidsskriftet vil holde en bred faglig profil som reflekterer forsknings- og utviklingsarbeid ved Nordiske helsefagutdanninger og tilhørende praksisfelt.

Vol 14, Nr 1 (2018): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning

Hele nummeret

Vis eller last ned hele nummeret PDF

Innholdsfortegnelse

Leder

Brukerkunnskap om relasjonens betydning for god helse
Johanne Alteren
PDF

Fagfellevurderte artikler

Hilde Egge, Kristine Kvellestad, Kari Glavin
PDF
Madeleine Nilsson, Lillemor Lindwall, Jan Nilsson, Ingrid From
PDF
Joanna Galek, Morten Simonsen, Ellen-Karine Grov, Anne Marie Sandvoll
PDF
Arvid Karl Birkeland, Eva Langeland, Hanne Tuntland, Frode F. Jacobsen, Oddvar Førland
PDF
Astrid Bjørnerheim Hynne, Kirsti Torjuul, Bente Paulsen
PDF
Anne Øverlie, Ellen Karine Grov, Siri Ytrehus
PDF