Mottak til pasientens beste - erfaringer fra et lokalsykehus i endring

Forfattere

  • Venke Sørlie Høgskolen i Bodø
  • Helga Helland Finstad Høgskolen i Bodø
  • Thorbjørg Guttormsen Universitetet i Tromsø

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.1179

Emneord (Nøkkelord):

mottak, forbedringer, pasientens beste, ansatte

Sammendrag

Hensikten med denne artikkelen er å undersøke ansattes erfaringer fra et sykehusprosjekt der de var deltagere i å forbedre mottak av pasienter. Det ble anvendt fokusgruppeintervju i datasamlingen. Data fra de tre fokusgruppeintervjuene ble analysert ved hjelp av fenomenologisk hermeneutisk metode. Resultatet viser følgende tematiske områder som er forbedret for pasienter og ansatte; Ny organisering av mottak, Tydeliggjøring av ansvar, Standardisering av rutiner og Forbedring av dokumentasjon. Temaene viser et gjennomgående fokus på pasientens beste ved det nye mottaket. Konklusjonen er å anta at ved å inkludere pasienter og pårørende i videre forskningsprosjekter, om deres erfaringer med det nye mottaket, kan man få et mer nyansert bilde av et mottak til pasientens beste.

Nedlastinger

Publisert

2010-01-01

Hvordan referere

Sørlie, V., Finstad, H. H., & Guttormsen, T. (2010). Mottak til pasientens beste - erfaringer fra et lokalsykehus i endring. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 6(2), 3–13. https://doi.org/10.7557/14.1179

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler