Individuell læring i gruppebasert psykoedukativ kognitiv rehabilitering

Forfattere

  • Aud Evensen Høgskolen i Nord-Trøndelag
  • Hilfrid V. Brataas Høgskolen i Nord-Trøndelag
  • Bodil Landstad Høgskolen i Nord-Trøndelag; Mittuniversitetet

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.1188

Emneord (Nøkkelord):

rehabilitering, mestring, mening, kognitiv terapi, gruppeterapi

Sammendrag

Artikkelen omhandler en kvalitativ studie om individuell læring i gruppebasert psykoedukativ kognitiv rehabilitering. Studiens formål var å få frem kunnskap om betydning av å benytte kombinasjon av individrettet og grupperettet metode i rehabiliteringsopplegg,
Metode: Kvalitativ beskrivende og fortolkende studie med bruk av fokusgruppeintervjuer to år etter deltakelse i rehabiliteringsopplegget.
Resultater: Gruppebasert rehabilitering var opplevd som gjensidig støtte. Rehabilitering med kognitiv tilnærming førte til oppdaging om egen lært hjelpeløshet og lavt selvbilde før rehabilitering og læring om andre måter å møte belastninger på. To år etter deltakelse på gruppebasert rehabilitering var opplegget erfart å ha betydning for selvfølelse, meningsfulle liv, mer aktivitet og mestring i hverdagen. Det er behov for mer forskning hvor opplevelse av mening og sammenheng måles og effekter av ulike rehabiliteringsmetoder sammenlignes.
Konklusjon: Kombinasjonen gruppebasert rehabilitering med individuell kognitiv tilnærming hadde betydning for motivasjon, mestring og aktivt liv to år etter rehabiliteringen.

Forfatterbiografier

Aud Evensen, Høgskolen i Nord-Trøndelag

MD, Høgskolelektor, Høgskolen i Nord-Trøndelag

Hilfrid V. Brataas, Høgskolen i Nord-Trøndelag

PhD, Førsteamanuensis/Forsker, Senter for omsorgsforskning Midt-Norge, Høgskolen i Nord-Trøndelag

Bodil Landstad, Høgskolen i Nord-Trøndelag; Mittuniversitetet

PhD, Førsteamanuensis, Høgskolen i Nord-Trøndelag;

docent, Institutionen för Hälsovetenskapliga programmet, Mittuniversitetet

Nedlastinger

Publisert

2010-01-01

Hvordan referere

Evensen, A., Brataas, H. V., & Landstad, B. (2010). Individuell læring i gruppebasert psykoedukativ kognitiv rehabilitering. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 6(2), 70–83. https://doi.org/10.7557/14.1188

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler