Forandring av selvoppfatning blant studenter i løpet av en bachelorutdanning i sykepleie

Forfattere

  • John Olav Bjørnestad Universitetet i Agder
  • Anne Valen-Senstad Skisland Universitetet i Agder
  • Olle Söderhamn Universitetet i Agder

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.1190

Emneord (Nøkkelord):

bachelorutdanning, helsefag, regelbevissthet, selvoppfatning

Sammendrag

Selvoppfatning er av betydning for faglig framgang og kreativitet. Hensikten med denne studien var å beskrive forandring av selvoppfatning hos en gruppe sykepleierstudenter i løpet av sin treårige bachelorutdanning. En studiegruppe med 127 sykepleierstudenter ved en norsk høgskole besvarte et spørreskjema i første og siste studieår. Skalaer for måling av generell selvoppfatning og regelbevissthet samt spørsmål om bakgrunnsvariabler inngikk i spørreskjemaet. Resultatene viste at selvoppfatningen økte signifikant i løpet av utdanningen i den totale studiegruppen, og viktige faktorer var barn og opplevelse av tilfredshet. For ca 45% av deltakerne var selvoppfatningen enten lavere eller uforandret. Regelbevissthet minket i løpet av utdanningen og var ikke assosiert til studentenes selvoppfatning. Fortsatt forskning behøves for å klarlegge mulige påvirkningsfaktorer og for å finne tiltak som kan fremme en positiv utvikling av selvoppfatning hos studenter.

Forfatterbiografier

John Olav Bjørnestad, Universitetet i Agder

universitetslektor, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder, Kristiansand og Grimstad, Norge

Anne Valen-Senstad Skisland, Universitetet i Agder

universitetslektor Universitetet i Agder, Fakultet for helse og idrettsvitenskap, Institutt for helse- og sykepleievitenskap

Olle Söderhamn, Universitetet i Agder

professor Universitetet i Agder, Fakultet for helse og idrettsvitenskap, Institutt for helse- og sykepleievitenskap

Nedlastinger

Publisert

2010-01-01

Hvordan referere

Bjørnestad, J. O., Skisland, A. V.-S., & Söderhamn, O. (2010). Forandring av selvoppfatning blant studenter i løpet av en bachelorutdanning i sykepleie. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 6(2), 97–108. https://doi.org/10.7557/14.1190

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler