Kvaliteter hos hjelperen som bidrar til å forebygge trusler og vold fra klienter

Forfattere

  • Ole Greger Lillevik Høgskolen i Narvik
  • Lisa Øien Høgskolen i Narvik

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.1191

Emneord (Nøkkelord):

vold, trusler, utagering, personlig kompetanse, prediksjon, forebygging

Sammendrag

Artikkelen beskriver personlige kvaliteter hos hjelperen som bidrar til å forebygge trusler og vold fra klienter. Det er gjennomført semistrukturerte intervju med ansatte innenfor rus - og psykiatritjeneste, demensomsorg, boliger for utviklingshemmede og barnevernsinstitusjoner. I analysen er det brukt 3-trinns strukturanalyse. Studien viser at når den ansatte er opptatt av å forstå voldens mening, og vil klienten vel, bidrar dette til å forebygge og dempe aggresjon fra klienten. Artikkelforfatterne ser på dette som et perspektivvalg i møte med klienten, og viser til fenomenologisk hermeneutisk - kunnskapstradisjon. Denne innstillingen, eller holdningen, er en integrert del av hjelperens personlige kompetanse, og innebærer en anerkjennelse av klientens perspektiv. Artikkelen framhever personlig kompetanse hos hjelperen som en faktor når det gjelder å forebygge trusler og vold. Når personlige kvaliteter blir viktige i forebygging av trusler og vold, bør dette få konsekvenser for opplæring på arbeidsplassene og i fagutdanningene, og for rekruttering av ansatte.

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografier

Ole Greger Lillevik, Høgskolen i Narvik

høgskolelektor ved Høgskolen i Narvik;
Spesialkonsulent, RVTS - Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge,

Lisa Øien, Høgskolen i Narvik

høgskolelektor ved Høgskolen i Narvik

Nedlastinger

Publisert

01.01.2010

Hvordan referere

Lillevik, O. G., & Øien, L. (2010). Kvaliteter hos hjelperen som bidrar til å forebygge trusler og vold fra klienter. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 6(2), 84–96. https://doi.org/10.7557/14.1191

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler