Ung voksen med Revmatoid Artritt

Forfattere

  • Mari Hellesen Birkeland Høgskolen i Sør-Trøndelag
  • Anneli Knudsen Marsfjell
  • Ragna Stalsberg

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.1824

Emneord (Nøkkelord):

Revmatoid artritt, velvære, fokusgruppe, mestring, unge voksne

Sammendrag

Bakgrunn: Livet som ung med Revmatoid artritt (RA) kan være krevende. Å studere unge voksne RA-pasienter som opplever velvære, antas å kunne gi nyttig kunnskap om mestringstrategier.

Hensikt: Å beskrive unge voksne RA-pasienters utfordringer, og utforske mestringsstrategier de bruker for å opprettholde velvære, både generelt og ved ulik sykdomsaktivitet.

Metode: Fokusgruppeintervju med fire personer med RA i aldersgruppen 23-33 år.

Resultat: Legitimering av egen sykdom overfor jevnaldrende er utfordrende, særlig fordi fritidsaktiviteter ses som viktig. For å opprettholde velvære, ser de sykdomserfaringene som noe positivt som kan benyttes i andre sammenhenger, de prioriterer og setter grenser for hvilke aktiviteter de deltar i, de skifter bevisst fokus for å glemme smerte og sykdom, tenker positivt, utnytter gode dager, finner nye mestringsområder og bruker den sosiale støtten de får.

Konklusjon: Unge voksne som opplever velvære tross RA-diagnose har en tendens til å framheve mulighetene framfor å fokusere på begrensningene diagnosen gir

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografi

Mari Hellesen Birkeland, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Hovedredaktør

Nedlastinger

Publisert

09.06.2011

Hvordan referere

Birkeland, M. H., Marsfjell, A. K., & Stalsberg, R. (2011). Ung voksen med Revmatoid Artritt. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 7(1), 17–31. https://doi.org/10.7557/14.1824

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler