Refleksjonsgrupper for sykepleierstudenter i klinisk praksis; en læringsarena for dannelse mellom teori - og praksisfelt

Forfattere

  • Kjersti Sunde Mæhre Høgskolen i Harstad
  • Sissel Lisa Storli Universitetet i Tromsø

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.1829

Emneord (Nøkkelord):

dannelse, fokusgruppeintervju, praksis i spesialisthelsetjenesten, refleksjonsgrupper, sykepleierstudenter,

Sammendrag

Artikkelen handler om hvorvidt, og på hvilken måte refleksjonsgrupper med sykepleierstudenter og sykepleielærer i spesialisthelsetjenesten er virksomme i oppøving til å bli en kyndig sykepleier. Studentenes ukentlige refleksjonsmøter i løpet av deres medisinske praksisperiode er blitt til i løpet av et pedagogisk aksjonsforskningsprosjekt (2006 – 2009), kalt ”Når praksisfelt og skole flyter sammen”. Studentevalueringer og loggdata viste at refleksjonsgruppene var viktige for studentenes læring, men sa lite om på hvilken måte. Dette ble utforsket gjennom et fokusgruppeintervju med 8 studenter. Det utkrystalliserte seg fem tema: Å utvikle kunnskap, Erfaringslæring, Anerkjennelse av egen sårbarhet, Å oppøve faglig skjønn og Å være i bevegelse mot profesjonell yrkesutøvelse. I en sammenfattende tyding fremkom Dannelse som et overordnet tema. Refleksjonsrommet drøftes som en dannelsesarena, en ”refleksjonsoase”, hvor studentene erfarer at de får et personlig og reflektert forhold til kunnskapene de erverver seg. Kunnskaper og dannelse vil da sammen, og i vekselvirkning med hverandre, hjelpe dem mot en bedre yrkesutøvelse.

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografi

Kjersti Sunde Mæhre, Høgskolen i Harstad

Hovedredaktør

Nedlastinger

Publisert

09.06.2011

Hvordan referere

Mæhre, K. S., & Storli, S. L. (2011). Refleksjonsgrupper for sykepleierstudenter i klinisk praksis; en læringsarena for dannelse mellom teori - og praksisfelt. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 7(1), 91–109. https://doi.org/10.7557/14.1829

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler