Kjønnsforskjeller i psykisk helse i norske fengsler

Forfattere

  • Marie-Lisbet Amundsen Høgskolen i Vestfold

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.2223

Emneord (Nøkkelord):

Innsatte, kjønnsforskjeller, temperament, omfang av rusproblemer, depresjon, angst og selvmordsproblematikk

Sammendrag

Sammendrag

Artikkelen er basert på to studier blant 316 innsatte i syv norske fengsler. Hensikten er å se om det er mulig å finne kjønnsforskjeller når det gjelder spørsmål om opplevelse av egen psykisk helse. Funnene indikerer at det ikke er kjønnsforskjeller når det gjelder spørsmål om temperament, og økonomiske, sosiale, og helsemessige problemer knyttet opp mot bruk av rusmidler.

 

Når det gjelder spørsmål om angst, alvorlig depresjon og selvmordstanker, er det imidlertid store, signifikante kjønnsforskjeller. Kvinner sliter i større grad med angst, alvorlig depresjon og selvmordstanker før soning, og dobbelt så høy andel kvinner som menn har forsøkt å ta sitt eget liv i denne perioden. Under soningsoppholdet sliter imidlertid dobbelt så høy andel menn som kvinner med selvmordstanker.

Statistikk

Laster statistikk…

Nedlastinger

Publisert

30.01.2012

Hvordan referere

Amundsen, M.-L. (2012). Kjønnsforskjeller i psykisk helse i norske fengsler. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 7(2), 3–15. https://doi.org/10.7557/14.2223

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler