Volum 7, nr 2 (2011)

Tidsskriftet er et tilbud til forskere som driver helseforskning i Norge og Norden og som ønsker å publisere egen forskning og holde seg oppdatert på hva som skjer innen feltet. Hvert nummer av tidsskriftet består av referee-bedømte vitenskaplige artikler. Det blir knyttet anerkjente forskere til vurderingen og referee- bedømmelse av artiklene. Vi vil og ta inn artikler basert på FOU-arbeider. Artiklene skrives på et skandinavisk språk, det vil si norsk, svensk eller dansk. Universitetet i Nordland ved Institutt for sykepleie og helsefag står som utgiver av tidsskriftet i samarbeid med Universitetet i Tromsø, Avdeling for helsefag. Tidsskriftet kommer ut med to nummer i året. Første utgivelse var februar 2005 Velkommen som leser og forfatter i Nordisk Tidsskrift for Helseforskning

Innholdsfortegnelse

Leder

Evaluering av helsefaglig forskning – holder den mål?
Inger Lise Wang
PDF
1-2

Fagfellevurderte artikler

Marie-Lisbet Amundsen
PDF
3-15
Anne Marit Bygdnes, Thomas Gressnes
PDF
16-28
Hege S. Haugdahl, Astri Vikan, Ottar Bjerkeset, Torun Hamran
PDF
29-38
Signe Tretteteig, Kirsten Thorsen
PDF
39-61
Kari Dyb
PDF
62-78

Utviklingsarbeider i helsefagene

Bente Kongsgård
PDF
79-91
Kari Høium, Lene Bjerke Jensen, Solfrid Westli, Elisabeth Antonsen
PDF
92-102