Volum 7, nr 2 (2011)

Tidsskriftet er et tilbud til forskere som driver helseforskning i Norge og Norden og som ønsker å publisere egen forskning og holde seg oppdatert på hva som skjer innen feltet. Hvert nummer av tidsskriftet består av referee-bedømte vitenskaplige artikler. Det blir knyttet anerkjente forskere til vurderingen og referee- bedømmelse av artiklene. Vi vil og ta inn artikler basert på FOU-arbeider. Artiklene skrives på et skandinavisk språk, det vil si norsk, svensk eller dansk. Universitetet i Nordland ved Institutt for sykepleie og helsefag står som utgiver av tidsskriftet i samarbeid med Universitetet i Tromsø, Avdeling for helsefag. Tidsskriftet kommer ut med to nummer i året. Første utgivelse var februar 2005 Velkommen som leser og forfatter i Nordisk Tidsskrift for Helseforskning
Publisert: 2012-01-30